Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

14 nhà đầu tư mua hồ sơ dự thầu 5 đoạn BOT cao tốc Bắc-Nam

Theo đó, từ ngày ngày 20/7/2020, các Ban quản lý dự án của Bộ GTVT (đại diện CĐT) đã phát hành hồ sơ mời thầu toàn bộ 5 dự án thành phần kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP, hợp đồng BOT) cao tốc Bắc – Nam phía Đông.

Theo Bộ GTVT, tới nay đã có 14/16 nhà đầu tư qua sơ tuyển đến mua hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, hai đoạn cao tốc QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu, mỗi dự án có 2 nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời thầu. Hai đoạn cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và N.Trang – Cam Lâm có 3 nhà đầu tư mua hồ sơ. Còn đoạn Cam Lâm – Vĩnh Hảo có 4 nhà đầu tư đã mua hồ sơ.

Các nhà đầu tư có 60 ngày để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Dự kiến ngày 20/9/2020, các ban quản lý dự án sẽ mở thầu.

Dự kiến trong tháng 12/2020, Bộ GTVT sẽ phê duyệt kết quả đấu thầu, đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng BOT với các nhà đầu tư (nếu đấu thầu thành công).

Với 3 đoạn cao tốc Bắc – Nam đã chuyển sang đầu tư công, cuối tháng 7 vừa qua, CP đã ban hành nghị quyết giao Bộ GTVT làm người quyết định đầu tư, để tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo, thực hiện đấu thầu chọn nhà thầu, mục tiêu là khởi công vào tháng 9 tới.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

CafeF