Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

Bình Định: Ðề nghị XD tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Q.Ngãi – Bình Ðịnh

Theo quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc VN giai đoạn năm 2020 – 2030 đã được phê duyệt tại QĐ số 326/Quyết định-TTg ngày 1.3.2016 của Thủ tướng CP, đoạn cao tốc Q.Ngãi – Bình Định với chiều dài khoảng 170 km (trong đó đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Định dài khoảng 110 km), có điểm đấu nối với tuyến đường cao tốc Đ.Nẵng – Q.Ngãi (đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019), điểm cuối dự kiến nối vào hầm Cù Mông (đã hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2019) và định hướng đầu tư trong giai đoạn năm 2020 – 2025. 

Sau khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Q.Ngãi đến thành phố Q.Nhơn (Bình Định) xuống còn hơn 1 giờ, đồng thời phát huy hiệu quả khai thác của tuyến Đ.Nẵng – Q.Ngãi và hầm Cù Mông, góp phần phát triển KT-Xã hội của tỉnh Bình Định, giảm thiểu TNGT, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các tỉnh lân cận.

Vì vậy, việc đầu tư XD tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn từ Q.Ngãi đến Bình Định là sự cần thiết, phù hợp với quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc VN giai đoạn năm 2021 – 2030, đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường cao tốc Bắc – Nam; đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của Bình Định, Q.Ngãi và phát huy hiệu quả khai thác của tuyến cao tốc Đ.Nẵng – Q.Ngãi và kết nối với tỉnh Phú Yên qua hầm Cù Mông.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Thủ tướng CP cho chủ trương triển khai thực hiện đầu tư XD tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn Q.Ngãi – Bình Định trong giai đoạn năm 2020 – 2025. Thực hiện đầu tư XD dự án tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn Q.Ngãi – Bình Định theo hình thức đối tác công tư có sự tham gia của phần vốn nhà nước. 

Đồng thời, giao UBND tỉnh Bình Định làm đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền và CĐT dự án để tổ chức triển khai thực hiện, nhằm chủ động huy động các nguồn lực XH tham gia đầu tư dự án nêu trên đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, UBND tỉnh Bình Định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và các Bộ, ngành liên quan để triển khai dự án, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

CafeF