Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

Bộ XD thông tin về việc rà soát, di dời các nhà máy ra khỏi nội đô

Thông tin về những kiến nghị của cử tri trong việc rà soát, di dời các nhà máy công nghiệp, các trường đại học ra khỏi KDC; đồng thời kiên quyết hạn chế cấp phép XD KDC trong khu vực nội đô; sử dụng đất đã di dời các nhà máy, trường đại học thành công trình công cộng như công viên, cây xanh…

Bộ XD cho biết, hiện nay, tại một số khu vực trong các đô thị lớn, việc kiểm soát XD nhà cao tầng còn thiếu chặt chẽ, chưa tuân thủ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc. Những hạn chế này đã dẫn tới việc gia tăng dân số, quá tải về hạ tầng, gây ùn tắc giao thông, gia tăng ô nhiễm môi trường như cử tri phản ánh.

Bộ Xây dựng thông tin về việc rà soát, di dời các nhà máy ra khỏi nội đô - Ảnh 1.  - photo 1 1578910830421726413220 - Bộ XD thông tin về việc rà soát, di dời các nhà máy ra khỏi nội đô
Theo Bộ XD, kiểm soát XD nhà cao tầng thiếu chặt chẽ, chưa theo quy hoạch…

Để giải quyết các tồn tại trên cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ ngành và UBND các địa phương. Cụ thể, trong thời gian tới, Bộ XD sẽ tập trung thực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về XD trong công tác quản lý, triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Phối hợp với UBND thành phố HN, thành phố HCM, các Bộ ngành và UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô, vùng thành phố HCM có liên quan trong quá trình thực hiện việc di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong tổ chức lập, triển khai thực hiện quy hoạch XD và quy hoạch đô thị.

Đồng thời, kiến nghị UBND các địa phương thực hiện tổ chức lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch có liên quan làm căn cứ cho việc sử dụng các quỹ đất sau khi di dời và xác định bố trí quỹ đất và hạ tầng các cơ sở mới trước khi phải di dời ra khỏi khu vực nội thành. Đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời được cụ thể hóa trong quy hoạch được duyệt, đề xuất cơ chế chính sách thực hiện việc đầu các công trình công cộng, công viên, cây xanh các quỹ đất sau khi thực hiện di dời.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05 của Thủ tướng CP về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch XD, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Việc thực hiện di dời các nhà máy công nghiệp, các trường đại học ra khỏi KDC và sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở công nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực nội đô, Bộ XD cho biết: Trên cơ sở Quy hoạch chung thành phố HN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, Thủ tướng CP đã ban hành QĐ số 130/Quyết định-TTg ngày 23/01/2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở SX công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành HN.

Hiện nay, các Bộ, ngành và UBND thành phố HN đang tích cực triển khai thực hiện QĐ số 130/Quyết định-TTg của Thủ tướng CP.

Kết quả cụ thể, về công tác di dời cơ sở công nghiệp, theo báo cáo của UBND thành phố HN, TP đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời, XD danh mục, đề xuất nguyên tắc phân nhóm tiêu chí, thứ tự di dời theo các giai đoạn trên địa bàn 12 quận nội thành và xác định lộ trình đến năm 2020 sẽ di dời tổng số 117 cơ sở.

Về công tác di dời cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp: Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và XH chưa hoàn thành việc lập đề án để làm cơ sở xác định danh mục, tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục dạy nghề cần phải di dời. UBND thành phố HN đã bố trí 279,5 hecta cho các khu trường đại học tập trung tại Hòa Lạc.

Ngoài ra, Bộ XD cho biết, nhiều trường đại học đã lập quy hoạch và cơ sở 2 tại các địa phương trong vùng Thủ đô HN (Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc).

Cũng theo QĐ số 130/Quyết định-TTg, quỹ đất sau khi di dời các cơ sở SX công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp được ưu tiên để XD, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng XH và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất thải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng XH, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để XD chung cư cao tầng sai quy hoạch như kiến nghị của cử tri tỉnh Q.Bình đã nêu.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai thực hiện QĐ số 130/Quyết định-TTg của Thủ tướng CP còn chậm và gặp khó khăn do nguồn vốn thực hiện công tác di dời và XD cơ sở mới chưa được bố trí và chưa có phương án XH hóa; chưa XD cơ chế chính sách về tài chính phù hợp để khuyến khích, khai thác quỹ đất sau di dời có hiệu quả.

CafeF