Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy phép XD trên địa bàn TPHCM

Theo đó, đối với các trường hợp khu đất nhỏ, lẻ đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc – quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, nhưng không làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng XH chung của đồ án quy hoạch được duyệt, Sở XD (hoặc UBND quận-huyện theo thẩm quyền) sẽ phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND quận-huyện liên quan để thống nhất và xem xét giải quyết cấp giấy phép XD;

UBND các quận-huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch các đồ án quy hoạch trên địa bàn, để kịp thời đề xuất lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các ô phố không còn phù hợp với kiến trúc cảnh quan, tình hình sử dụng đất hiện nay hoặc đề xuất điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, nhằm đảm bảo tính pháp lý về quy hoạch XD và làm cơ sở cho việc xem xét cấp giấy phép XD sau này.

Đối với các trường hợp khu đất lớn, các dự án nhà ở, DV thương mại, công trình công cộng đã được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin kiến trúc – quy hoạch, cấp giấy phép quy hoạch có nội dung khác với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt hoặc chưa cập nhật thông tin quy hoạch vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được duyệt, có tác động, làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kiến trúc – quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng XH chung của đồ án quy hoạch được duyệt, trước khi cấp giấy phép XD phải lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch (hoặc điều chỉnh tổng thể) và được phê duyệt.

Các trường hợp cấp giấy phép XD mới cần tuân thủ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hoặc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch đã được duyệt.

Đối với các trường hợp cấp giấy phép XD công trình có chức năng VP, nhà ở kết hợp VP, KS, DV… nhưng không phù hợp với mục đích sử dụng đất (đất ở đô thị lâu dài) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, nghiên cứu theo hướng giải quyết cấp giấy phép XD, nhưng không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ cập nhật mục đích sử dụng đất mới vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp, nhằm không làm ảnh hưởng đến quyền sở hữu, lợi ích của người dân.

Để tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định đối tượng tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở trên địa bàn TPHCM đã được cấp QĐ chủ trương đầu tư, UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư XD quy trình triển khai thực hiện dự án đầu tư XD nhà ở bao gồm 5 bước:

Bước 1 – lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư: để chặt chẽ tính pháp lý về đất đai, chức năng quy hoạch sử dụng đất… đủ cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của quy trình, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Tổ chuyên gia để xem xét, thẩm định hồ sơ, trình UBND TPHCM ban hành QĐ chủ trương đầu tư.

Bước 2 – lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị: sau khi có QĐ chủ trương đầu tư, nhà đầu tư lập quy hoạch trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, trình UBND TPHCM hoặc chuyển UBND quận-huyện (theo thẩm quyền) xem xét, phê duyệt.

Bước 3 – lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện.

Bước 4 – lập thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tổ chức thực hiện.

Bước 5 – lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, công nhận CĐT, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy phép XD và triển khai đầu tư XD: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở XD tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao các CQCN tiếp tục phân loại, xác định quy mô và đề xuất phương án, quy trình, thủ tục xử lý phần đất do nhà nước quản lý trong các dự án (phần diện tích đất xen cài giữa các thửa đất, kênh, rạch…); đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các trường hợp doanh nghiệp chuyển nhượng tài sản trên đất thuê; đề xuất xử lý các vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tế của công tác đầu tư XD hiện nay trên địa bàn TP…

CafeF