Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

HN đề xuất xây 2 tuyến đường sắt 100.000 tỷ. đ

Ngày 1/6, tại phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về một số cơ chế chính sách đặc thù cho HN. Ngoài những nội dung tại phiên họp trước, tại tờ trình lần này, UBND TP HN đề xuất bổ sung ba nội dung mới.

Theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, ba nội dung mới được đề xuất là: HĐND TP HN được bổ sung các khoản phí, lệ phí và tăng mức thu phí, lệ phí; ngân sách TP HN được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; và ngân sách TP HN được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, CP hóa DNNN, thoái vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Thẩm tra các nội dung liên quan, Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội nhất trí phân cấp cho HĐND TP HN quyết định bổ sung các khoản phí, lệ phí. Tuy nhiên, việc cho phép tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí không quá 1,5 lần đối với các loại phí, đa số ý kiến tại cơ quan thẩm tra đề nghị không quy định trần tăng thu, mức tăng cụ thể do HĐND TP quyết định trên cơ sở thực tế và có sự đồng thuận của người dân. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, không nên đưa ra mức trần tăng phí “cứng” 1,5 lần so với hiện tại, thay vào đó, HĐND được quyết định nhưng phải trên cơ sở đồng thuận của nhân dân.

Đề xuất liên quan số thu từ sắp xếp, CP hóa DNNN của HN nhận được sự đồng thuận của cơ quan thẩm tra. Tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP HN Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu tính tổng tài sản CP hóa các doanh nghiệp thì HN còn khoảng 25.000 tỷ. đ theo giá trị vốn. Vừa qua, HN CP hóa và đã thu được 11.000 tỷ. đ, nhưng số tiền này cũng giữ lại, không nộp về quỹ Tài chính của SCIC (nay là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

Ông Chung kiến nghị dùng số tiền này vào việc XD đường sắt đô thị. Theo ông Chung, HN đã làm hồ sơ xong, đang trình CP và cố gắng sẽ trình Quốc hội vào tháng 10 này về 2 tuyến đường sắt: Ga HN đi Hoàng Mai, trị giá khoảng hơn 40.000 tỷ. đ và đường sắt số 5 từ Văn Cao đi Hòa Lạc, tổng mức đầu tư 66.000 tỷ. Ông Chung nói rằng, hai dự án này sẽ được đầu tư hoàn toàn bằng vốn của HN, được lấy từ vốn CP hóa, vốn đầu tư công của TP và phát hành trái phiếu.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh nguyên tắc tiền từ CP hoá chỉ dùng cho XD cơ bản, còn HN làm gì thì theo thẩm quyền quyết định của HĐND. Nhưng nếu quy mô vượt quá dự án nhóm A, thuộc diện công trình trọng điểm quốc gia thì phải trình Quốc hội.

CafeF