Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

thành phố.Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương rà soát việc sử dụng đất

Cụ thể, UBND thành phố.Hồ Chí Minh giao Sở TN&MT khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở XD rà soát, tham mưu UBND thành phố.Hồ Chí Minh dự thảo văn bản báo cáo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng theo chỉ đạo tại Công văn số 11153/VPCP-CN ngày 19/10/2017 về rà soát, tổng hợp các trường hợp đang sử dụng đất trên địa bàn TP có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, đáp ứng một trong các điều kiện: đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

Hoặc đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án XD nhà ở; hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư XD nhà ở. Báo cáo thành phố trước ngày 6/9/2019.

Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 3886 ngày 13/8/2019 để XD phương án, quy trình giải quyết đối với phần diện tích đất do Nhà nước giao đất để quản lý đất đai nằm xen cài trong các thửa đất nhà đầu tư đã nhận chuyển nhượng hay nhận góp vốn để chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện dự án SX, KD theo đúng quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất, trình thường trực UBND thành phố xem xét, quyết định.

Giao Sở XD thành phố.Hồ Chí Minh khẩn trương có báo cáo các nội dung theo yêu cầu của UBND thành phố.Hồ Chí Minh.

Giao VP UBND thành phố.Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, tham mưu xử lý đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 6201/SKHĐT-ĐKĐT ngày 8/8/2019 về giải quyết vướng mắc của khái niệm “nhà đầu tư” và ” CĐT ” dự án nhà ở theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Quy hoạch đô thị.

Nam Phong

Theo Nhịp Sống Việt

CafeF