Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

TPHCM công khai thông tin dự án KD nhà ở

Theo đó, những dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, dự án đủ điều kiện KD BĐS hình thành trong tương lai; những dự án nhà ở đã được duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; văn bản, quyết định xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, XD của CĐT dự án nhà ở (nếu có) tại trụ sở cơ quan và trên Cổng thông tin điện tử; cung cấp thông tin cho người dân khi có yêu cầu…

Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND quận – huyện chịu trách nhiệm thực hiện công bố công khai các đồ án quy hoạch chi tiết XD được duyệt; trong đó lưu ý thông tin cho người dân những dự án KD nhà ở đã duyệt quy hoạch chi tiết XD.

Ngoài ra, UBND quận – huyện cũng chịu trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên Cổng thông tin điện tử của quận – huyện; công khai thông tin danh sách các dự án nhà ở đã được duyệt về chủ trương, về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hoặc có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

CafeF