Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

2.000 KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG TẠI QUẬN 3 TPHCM

DI ĐỘNG ĐỊA CHỈ
0903612577 1 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP. HCM
0903087775 1 ĐƯỜNG 7 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0909638509 1 LÊ QUÍ ĐÔN (INDOCHINE PARK TOWER), P.6, Q.3, TP. HCM
0918737494 1 NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0913742375 10 CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ, P.6, Q.3, TP. HCM
0909991090 10 LÔ C CC TRẦN QUỐC THẢO P.9, Q.3, TP. HCM
0918131916 10 NGUYỄN HIỀN, P.4, Q.3, TP. HCM
0918292826 10 TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0976323882 10 TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0918032515 100A TRẦN QUỐC TOẢN, P.7, Q.3, TP. HCM
0903866994 107E TRƯƠNG ĐỊNH (KONIA BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0908294407 107E TRƯƠNG ĐỊNH (KƠNIA BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0937544858 108/24 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0986682825 108/24 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0984916150 108/30C TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0902766080 10B SƯ THIỆN CHIẾU, P.7, Q.3, TP. HCM
0913977797 10B SƯ THIỆN CHIẾU, P.7, Q.3, TP. HCM
01265305652 11 LÊ QUÍ ĐÔN, P.6, Q.3, TP. HCM
0908130310 11 TRẦN QUỐC THẢO, P.6, Q.3, TP. HCM
01689993360 111 ĐƯỜNG 1 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0908922262 111 LẦU 9 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0919032890 111 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0909991819 111D LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0908274072 112 ĐƯỜNG 2 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0903733466 117 TRƯƠNG ĐỊNH, P.7, Q.3, TP. HCM
0917355389 117TER BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.9, Q.3, TP. HCM
0988666658 118B CAO THẮNG, P.4, Q.3, TP. HCM
0937294462 119 TRƯƠNG ĐỊNH, P.7, Q.3, TP. HCM
0982888645 12/10 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0913764333 12/3 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0917339903 120 BÀN CỜ, P.3, Q.3, TP. HCM
0933866964 120 LÝ THÁI TỔ, P.2, Q.3, TP. HCM
0908270984 122-124-126 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (ITAXA HOUSE PHÒNG 305), P.6, Q.3, TP. HCM
0917505859 123 TRƯƠNG ĐỊNH (SAIGON SOFTWARE PARK PHÒNG 111), P.7, Q.3, TP. HCM
0908015246 128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0938066489 129BIS LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0939608598 13 LẦU 4-7 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP. HCM
0903386226 134 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903813174 134/29 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0982812813 136 LÝ THÁI TỔ, P.2, Q.3, TP. HCM
0933782871 139 LẦU 7 PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0938635564 139 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.1, Q.3, TP. HCM
0987715145 13BIS KỲ ĐỒNG (PHOENIX BLDG), P.9, Q.3, TP. HCM
0949234678 14 LẦU 6 KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0908145981 14/12 KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0918478482 14/2A KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0908670011 14/40J KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0983787181 141/1 BÀN CỜ, P.3, Q.3, TP. HCM
0972480686 142 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0918148698 142 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0988200200 144 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0908834830 145 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.5, Q.3, TP. HCM
0903156082 146 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903920715 146/6A VÕ THỊ SÁU, P.8, Q.3, TP. HCM
0938813378 149 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0908383898 149 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0933220805 149 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0908980357 149B TRƯƠNG ĐỊNH, P.9, Q.3, TP. HCM
0973952092 15 NGUYỄN HIỀN, P.4, Q.3, TP. HCM
0908143931 150 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0908143931 150 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0988155819 150 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0903945320 151 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.5, Q.3, TP. HCM
0919448671 151 LẦU 10 PHÒNG 100 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903977652 151 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0918060635 151 TRƯƠNG ĐỊNH, P.9, Q.3, TP. HCM
0908129488 151-151BIS VÕ THỊ SÁU, P.6, Q.3, TP. HCM
0909552687 151-151BIS VÕ THỊ SÁU, P.6, Q.3, TP. HCM
0913698548 151-151BIS VÕ THỊ SÁU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903826979 15-17 NGUYỄN THỊ DIỆU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903814392 155 VÕ THỊ SÁU, P.6, Q.3, TP. HCM
0907868179 156 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0903719141 159/1/17 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
01204485378 159/61BIS TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0903934063 16/41/53 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0938669898 16/55/41 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0913526731 16/94/11BIS NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0918276382 160 PHÒNG 201 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
0907710179 161 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0903357632 163 HAI BÀ TRƯNG (IDC BLDG LẦU 5), P.6, Q.3, TP. HCM
0903383598 163 HAI BÀ TRƯNG (IDC BLDG LẦU 5), P.6, Q.3, TP. HCM
0902643377 163 HAI BÀ TRƯNG (IDC BLDG LẦU 6), P.6, Q.3, TP. HCM
0906708547 166/2 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0903975021 166/28 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0906880036 166/7 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0955691685 17 HỒ XUÂN HƯƠNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0903519269 17 TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0903803366 170/2 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0919338546 171 LẦU 6 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0903363536 171 LẦU 7 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0903611038 171 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0937699605 174/67/23 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0918881617 178 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0913715360 179 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0913823638 18/10 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0908339967 18/50 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0919707870 180 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0909517901 180-182 LẦU 3 PHÒNG 307 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0903385691 180-182 LẦU 3B LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0938200717 180-182 LẦU 5, LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0985531635 180-182 LÝ CHÍNH THẮNG (GIẦY VIỆT PLAZA), P.9, Q.3, TP. HCM
0909093374 180-182 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0913117937 181 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0918834562 181/3 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.5, Q.3, TP. HCM
0903851617 184 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0976363816 186-186A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0906722528 188/55 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0939388399 192 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0944920922 192 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0909668678 193 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.1, Q.3, TP. HCM
0913921843 193/6B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0909621326 194 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
0903765279 195 CX LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0908966699 195/35 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0912020676 195B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0903853888 196 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
0908821020 197 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.6, Q.3, TP. HCM
0938899767 19B NGUYỄN THỊ DIỆU, P.6, Q.3, TP. HCM
0907989414 2 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
01218740141 2/1F CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
0902422671 2/36A CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
0903724908 2/37 CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
0903612629 20/7 ĐƯỜNG 3 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0982119496 202 LẦU 2 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, P.9, Q.3, TP. HCM
0972390678 203A VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0903823582 205 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.4, Q.3, TP. HCM
0903161938 205/59E TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0903161938 205/59E TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0903932044 206 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0918387637 207 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0918404010 208A TRẦN QUANG DIỆU, P.13, Q.3, TP. HCM
0909870982 20A LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0914186015 21/14 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0917656598 210 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, P.9, Q.3, TP. HCM
0982843029 210/11 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0903926922 211 LÝ CHÍNH THẮNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0985829646 212B PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0918329555 215 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0908115068 216/4 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
0908115068 216/4 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
0908080844 218 PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0985994098 219/42 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0903908585 219/91 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0908466838 21A TRẦN VĂN ĐANG, P.9, Q.3, TP. HCM
0908052624 22 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0907325478 220 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0918151516 220/150/12 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0909992998 220/150/28 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0903843767 220/158/18A LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0906000333 220/158/19 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0903722289 220/40A LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0902797246 220/82 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0918139043 223 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0903643291 225/4 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.5, Q.3, TP. HCM
0913921397 228A PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0908466444 23 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0934041252 23 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903643125 230 LÔ A CC NGUYỄN THIỆN THUẬT P.1, Q.3, TP. HCM
0934448844 230/18 PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0918032894 230TER PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
0917366937 232 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0989373655 234 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
0989373655 234 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.6, Q.3, TP. HCM
0938992909 234 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0907234103 236 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0918923809 237 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0949801684 237/60B TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0982017779 239/67/60 TRẦN VĂN ĐANG, P.11, Q.3, TP. HCM
0909933615 240 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0913704300 240 LÝ CHÍNH THẮNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0919031238 242/105 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0935155777 242/49 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0908494588 242/7/13 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0903832799 243 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.6, Q.3, TP. HCM
0909760576 245 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0933759293 248 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0908885891 25/37 TRẦN VĂN ĐANG, P.9, Q.3, TP. HCM
0903660357 250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (MYVINH BLDG PHÒNG 2.4), P.6, Q.3, TP. HCM
0903388447 250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (MYVINH BLDG PHÒNG 3.5), P.6, Q.3, TP. HCM
0908840399 250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (MYVINH BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0933313649 250 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (MYVINH BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0903118918 251 HAI BÀ TRƯNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0903642936 252 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
0907473895 253 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
0949800404 253 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.7, Q.3, TP. HCM
0906633899 258 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0909766710 259 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0913809948 25B NGUYỄN HIỀN CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0906376898 26/9 ĐƯỜNG 3 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0908284364 262/2 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0937070444 262A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0902529040 264K LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0903768671 264K LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0983446443 266 LẦU 9 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0907635844 266-268 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0908081603 266-268 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.3, Q.3, TP. HCM
0903311843 270I VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0955691685 27-29 HỒ XUÂN HƯƠNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0938886972 276BIS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0908436585 278 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0908615517 278 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0979879958 278 VÕ THỊ SÁU, P.7, Q.3, TP. HCM
0972037674 28 NGUYỄN THỊ DIỆU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903646234 280 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0976935246 280/23 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0909851853 284 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0933155544 288 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0908338405 288G4 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0938317113 29 TRẦN QUANG DIỆU, P.13, Q.3, TP. HCM
0917678350 292/18 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.10, Q.3, TP. HCM
0913778225 293 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.1, Q.3, TP. HCM
0908669597 2K HỒ XUÂN HƯƠNG, P.6, Q.3, TP. HCM
0903715219 30 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0908866833 304 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.3, TP. HCM
0903912430 308D ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.3, TP. HCM
0903172604 31 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP. HCM
0907135047 31 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP. HCM
0932747570 31 CAO THẮNG, P.2, Q.3, TP. HCM
0913803873 31 ĐƯỜNG 4 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0903936276 31 HUỲNH TỊNH CỦA, P.8, Q.3, TP. HCM
0937009970 313 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0909121357 315 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0938471779 32/31 CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
0973982323 323 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0918945829 324 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.3, TP. HCM
0972078407 329-331 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0918335708 33 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0907596088 332 LÝ THÁI TỔ, P.1, Q.3, TP. HCM
0913603206 335 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0909218466 335 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.1, Q.3, TP. HCM
0936227059 338/17 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
0908459760 339/29 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0938303599 339/39 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0908742239 339/52 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0909428125 339A NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.5, Q.3, TP. HCM
0913985143 35 BÀN CỜ, P.3, Q.3, TP. HCM
0902661199 35 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0903937853 35 TRẦN QUANG DIỆU, P.14, Q.3, TP. HCM
0903870977 350 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0903023567 351/49B LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
0918302921 357 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0918302921 357 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0913839396 361 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0903627792 364 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
0914030307 365 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0908278677 371/11 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0935597597 372 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0903705458 38 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0903967548 380/9 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0909005792 380B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0909999983 382B-B1 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0903942222 384/21A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0908728324 384/30 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.8, Q.3, TP. HCM
0905803333 386/15 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0913634244 386/51 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0909026973 389A ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.3, TP. HCM
0908250280 390-392 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.3, TP. HCM
0904598080 391A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0908336694 391A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0908708007 391A NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P.7, Q.3, TP. HCM
0903952082 40 BÀ HUYỆN THANH QUAN (FOSCO OFFICETEL SERVICES 2 LÔ E4), P.6, Q.3, TP. HCM
0908129065 40 BÀ HUYỆN THANH QUAN (FOSCO OFFICETEL SERVICES 2 PHÒNG 42), P.6, Q.3, TP. HCM
0908452895 40 BÀ HUYỆN THANH QUAN (FOSCO OFFICETEL SERVICES 2 PHÒNG E25), P.6, Q.3, TP. HCM
0913713865 40 BÀ HUYỆN THANH QUAN (FOSCO OFFICETEL SERVICES 2 PHÒNG E42), P.6, Q.3, TP. HCM
0903728248 400/11 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0933795087 408 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.3, TP. HCM
0982515094 41/21 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.4, Q.3, TP. HCM
0903355881 411 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.4, Q.3, TP. HCM
0903750540 411/43 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.5, Q.3, TP. HCM
0913178907 413 LẦU 4 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0937081093 414 VÕ VĂN TẦN, P.5, Q.3, TP. HCM
0914159984 416 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0917723128 416 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0908137015 419/14/4B NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
0939061879 42 LẦU 4 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0919844355 425/3-5 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.5, Q.3, TP. HCM
0918545768 436/38 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0918432729 44 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0918846522 44 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0908799103 448/11 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0972203203 4-4A NGUYỄN HIỀN CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0903615612 45 ĐƯỜNG 3 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0914034375 45 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0988828682 45 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0979705708 453/108KH LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
0914159880 453/129KC LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
0982617350 453/68 LÊ VĂN SỸ, P.12, Q.3, TP. HCM
0908911994 454 LẦU 3 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.5, Q.3, TP. HCM
0946336681 454 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (LOCLE BLDG LẦU 8), P.5, Q.3, TP. HCM
0909922118 458 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0908004549 46 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0903737405 46/15 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.6, Q.3, TP. HCM
0972434382 47 BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.6, Q.3, TP. HCM
0908828765 47 HUỲNH TỊNH CỦA, P.8, Q.3, TP. HCM
0908007742 47/94 TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.3, TP. HCM
0908498799 477 HAI BÀ TRƯNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0978485883 47A TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0908362288 48 NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0909436707 480 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.2, Q.3, TP. HCM
0933404438 490/41 LÊ VĂN SỸ, P.14, Q.3, TP. HCM
0988970699 491/24/1-3 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
0908462229 491/33 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
0938444650 491/39 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
0913808598 49B TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0903636721 5 LÔ H CC NGUYỄN THIỆN THUẬT P.1, Q.3, TP. HCM
0903836274 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG LẦU 2), P.6, Q.3, TP. HCM
0938346505 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG LẦU 3), P.6, Q.3, TP. HCM
0903861775 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG LẦU 5 PHÒNG 503), P.6, Q.3, TP. HCM
0903819321 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG LẦU 7), P.6, Q.3, TP. HCM
0908368013 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG LẦU 8), P.6, Q.3, TP. HCM
0907583868 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0909118545 5 NGUYỄN GIA THIỀU (THIENSON BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0903807871 5 PHẠM ĐÌNH TOÁI, P.6, Q.3, TP. HCM
0903908776 505 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
0982264748 51/8 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0908148391 51-53 VÕ VĂN TẦN (KM PLAZA BLDG LẦU 2), P.6, Q.3, TP. HCM
0903888337 51-53 VÕ VĂN TẦN (KM PLAZA BLDG LẦU 3), P.6, Q.3, TP. HCM
0903399719 51-53 VÕ VĂN TẦN (KM PLAZA BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0937370803 51-53 VÕ VĂN TẦN (KM PLAZA BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0903334798 52 ĐƯỜNG 2 CX ĐÔ THÀNH, P.4, Q.3, TP. HCM
0913907895 53 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0908598006 531 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
0908229090 535 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
0909822739 53-55 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0908141748 54 LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0908806200 54 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0918021817 540/18 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0933830737 541/17 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.3, Q.3, TP. HCM
0913909003 543/39 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.2, Q.3, TP. HCM
0906768289 55 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903699673 55/17 VƯỜN CHUỐI, P.4, Q.3, TP. HCM
0913900033 55B NGUYỄN SƠN HÀ, P.5, Q.3, TP. HCM
0903338462 55U TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TP. HCM
0989111307 56A LẦU 2 NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0908769676 57 TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TP. HCM
0908463004 57D TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0919473972 58/19 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0989622322 59 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0975049090 59 KHỐI C PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0907577197 59 TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TP. HCM
0983808446 59 TRẦN QUỐC THẢO, P.7, Q.3, TP. HCM
0903385134 590 PHÒNG 0.3 LÔ B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0903385134 590 PHÒNG 0.3 LÔ B CC NGUYỄN TRUNG HIẾU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0903936395 590/D5 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0903701339 5B KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0909901636 6/37 CAO THẮNG, P.5, Q.3, TP. HCM
0918192936 60/82A LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0908116315 61 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0907266699 61 TÚ XƯƠNG, P.7, Q.3, TP. HCM
0937627699 611/30 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3, TP. HCM
0906801803 611/6 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3, TP. HCM
0908859876 61-63A VÕ VĂN TẦN (NAMMINHLONG BLDG), P.6, Q.3, TP. HCM
0983112636 61A CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0903057242 61A-63A LẦU 2 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0903722128 62/189 LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0955018642 625 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.1, Q.3, TP. HCM
0982778894 62A PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN HOUSE PHÒNG 1B), P.6, Q.3, TP. HCM
0909388061 62A PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN HOUSE PHÒNG 4B), P.6, Q.3, TP. HCM
0917545645 62A PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN HOUSE PHÒNG 4B), P.6, Q.3, TP. HCM
0903687433 62A PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN HOUSE), P.6, Q.3, TP. HCM
0903947907 62A PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN HOUSE), P.6, Q.3, TP. HCM
0918099511 63 LẦU 5 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0918374181 63 LẦU 7 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903993020 63 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0933110238 63 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0903990057 64 TRƯƠNG ĐỊNH, P.7, Q.3, TP. HCM
0908805080 64 TRƯƠNG ĐỊNH, P.7, Q.3, TP. HCM
0966664648 648/4 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0988549136 656/80 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0913914585 66/10 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0982041049 67/9 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0986813789 686/72/23 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.11, Q.3, TP. HCM
0947449727 69 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0987362253 69/15 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0903757565 7 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0983783654 7/1B KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0903087829 7/5 KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0908551124 7/9 LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0914138146 70 BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.7, Q.3, TP. HCM
0903918600 70 LẦU 7 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0913728751 70 LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0908037079 70 PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN STAR BLDG LẦU 2), P.6, Q.3, TP. HCM
0958876356 70 PHẠM NGỌC THẠCH (GREEN STAR BLDG LẦU 2), P.6, Q.3, TP. HCM
0908686119 704/58 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.1, Q.3, TP. HCM
0909400798 72/6 TRẦN QUỐC TOẢN, P.8, Q.3, TP. HCM
0903920553 752 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.1, Q.3, TP. HCM
0906646622 762 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.1, Q.3, TP. HCM
0989969490 76-78 LÝ THÁI TỔ, P.2, Q.3, TP. HCM
0974709999 78-78A CAO THẮNG, P.4, Q.3, TP. HCM
0903940911 80 BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.9, Q.3, TP. HCM
0972376864 80 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903680424 80/8 BÀ HUYỆN THANH QUAN, P.9, Q.3, TP. HCM
0903179148 81 NGÔ THỜI NHIỆM, P.6, Q.3, TP. HCM
0918207002 81 NGUYỄN SƠN HÀ, P.5, Q.3, TP. HCM
0903710935 82 BÀN CỜ, P.3, Q.3, TP. HCM
0903366844 82/6/17 LÝ CHÍNH THẮNG, P.8, Q.3, TP. HCM
0973741002 83 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903817221 83 VƯỜN CHUỐI, P.4, Q.3, TP. HCM
0977157146 85 TRƯƠNG ĐỊNH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903326479 86 LẦU 2 NGUYỄN THÔNG, P.9, Q.3, TP. HCM
0932119384 89 CAO THẮNG, P.3, Q.3, TP. HCM
0913969992 8A TRẦN QUANG DIỆU, P.13, Q.3, TP. HCM
0933689689 9 LÊ NGÔ CÁT, P.7, Q.3, TP. HCM
0918117814 9 VÕ VĂN TẦN, P.6, Q.3, TP. HCM
0909004992 91 HUỲNH TỊNH CỦA, P.8, Q.3, TP. HCM
0938416437 91 VÕ THỊ SÁU, P.6, Q.3, TP. HCM
0942119747 91/15 TRẦN QUANG DIỆU, P.13, Q.3, TP. HCM
0918232425 91/16 TRẦN QUANG DIỆU, P.13, Q.3, TP. HCM
0908771550 92/20 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0903593584 92/3 PHẠM NGỌC THẠCH, P.6, Q.3, TP. HCM
0907314660 94 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, P.6, Q.3, TP. HCM
0918093596 97 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.6, Q.3, TP. HCM
0903901040 97 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P.2, Q.3, TP. HCM
0907811921 98A RẠCH BÙNG BINH, P.9, Q.3, TP. HCM
0907811921 98A RẠCH BÙNG BINH, P.9, Q.3, TP. HCM
0903997394 SỐ 24/5, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903001208 SỐ 208, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0982969793 SỐ 151A, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903101192 SỐ 42, ĐƯỜNG TRAN CAO VAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0902755818 SỐ 31, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913769647 SỐ 207, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909993883 SỐ 46/102, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903919754 SỐ 34, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0906739983 SỐ 11, ĐƯỜNG PHAM DINH TOAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0989761868 SỐ 62A, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0983110818 SỐ 242A, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903317618 SỐ 24B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913903739 SỐ 200B, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903669969 SỐ 149C, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908025442 SỐ 164, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903966456 SỐ 32A/11, ĐƯỜNG TRAN CAO VAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909975928 SỐ 2, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0989770797 SỐ 11, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0988996665 SỐ PHONG A1 – LAU 6 C/C MY VINH 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913770188 SỐ 40B, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0902679878 SỐ 62, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0949999945 SỐ 363, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903849700 SỐ P.304 – 190, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0902040042 SỐ 230/11, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918470660 SỐ 69, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908000707 SỐ 166, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909209390 SỐ 184.186.18, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908406196 SỐ 3/13, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918258322 SỐ 238TER, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903392595 SỐ 24, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903812720 SỐ 202, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0907876600 SỐ 129/8, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903943903 SỐ 260, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903866921 SỐ 81/4, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903436789 SỐ 46/41/71, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918588368 SỐ 6A, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903606489 SỐ 236, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903827041 SỐ 157A, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909023368 SỐ 50-52, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909900250 SỐ 215A, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0939011668 SỐ 21, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0902428802 SỐ 103, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908400717 SỐ 175, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903329669 SỐ 157-159, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0989300917 SỐ 208, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903650292 SỐ 190, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903339338 SỐ 133, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908006864 SỐ 63-LAU2, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0972809999 SỐ 23, ĐƯỜNG HO XUAN HUONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0919677529 SỐ 148, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903688603 SỐ 25/3, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909899668 SỐ 37, ĐƯỜNG NGUYEN THI DIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0937808866 SỐ LAU 8 – 63, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903756888 SỐ 233, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903904033 SỐ 2D, ĐƯỜNG HO XUAN HUONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903815588 SỐ 47D, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918263454 SỐ 44, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908557799 SỐ 171, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903006523 SỐ 238/2, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913634121 SỐ 8A, ĐƯỜNG PHAM DINH TOAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903675362 SỐ 9, ĐƯỜNG NGUYEN GIA THIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913812813 SỐ 157, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903365169 SỐ 218/3, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0989341477 SỐ 29, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908822563 SỐ 179C, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903003828 SỐ 251, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0904022868 SỐ 24/4, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903602721 SỐ 27, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903935460 SỐ 35, ĐƯỜNG HO XUAN HUONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908005080 SỐ 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0989629997 SỐ 2/201, ĐƯỜNG NGUYEN GIA THIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909221167 SỐ 69, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913665399 SỐ 57, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908858659 SỐ 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908039798 SỐ 34, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918708192 SỐ 238/4, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0906201444 SỐ 67/3, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909993482 SỐ 36, ĐƯỜNG TRAN CAO VAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909398388 SỐ 67/14B, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918434445 SỐ 94, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908448452 SỐ 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0983192194 SỐ 192, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903361261 SỐ 92/23, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908401899 SỐ 190, ĐƯỜNG NAM KY HKOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918221635 SỐ 167, ĐƯỜNG NGUEYN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918417393 SỐ 110.112, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903807080 SỐ 5, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908470494 SỐ 24/8, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913147868 SỐ 102, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908184011 SỐ 129/6, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908015599 SỐ 218C, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918349929 SỐ 49/30, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903930372 SỐ 194 – (PHONG Kinh Doanh Express 2), ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903685268 SỐ 250/6.1, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909536868 SỐ 204, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903370129 SỐ 13, ĐƯỜNG LE QUY DON, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918848896 SỐ 21/1, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908422522 SỐ 11A, ĐƯỜNG LE QUY DON, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0983906163 SỐ 80, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913610367 SỐ 42, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908137630 SỐ 67/30, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913913666 SỐ 53, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908108222 SỐ 103, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908054248 SỐ 3/15, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903808650 SỐ 107/1, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918067888 SỐ 2/112, ĐƯỜNG NGUYEN GIA THIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903674805 SỐ 120, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903708386 SỐ 211, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903004174 SỐ 207, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918900099 SỐ 107/3, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918253502 SỐ 107/2, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903802567 SỐ 49/22, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0982383939 SỐ 40C, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0906931932 SỐ 69, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0982820081 SỐ 231, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909769976 SỐ 27, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903311312 SỐ 190, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909398079 SỐ 210B, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903330707 SỐ 66/8, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903656142 SỐ 29, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909888171 SỐ 67/14, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903309898 SỐ 148, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918456078 SỐ 236, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903625005 SỐ 33, ĐƯỜNG HO XUAN HUONG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908317202 SỐ 62B, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903810120 SỐ 228, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903607194 SỐ 182, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903014448 SỐ 258, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918345657 SỐ 66/7, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913162563 SỐ 67, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913772999 SỐ 250,A1,T8, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913904204 SỐ 164, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908011180 SỐ 229, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913925924 SỐ 66/16, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909095757 SỐ 42(P.C15), ĐƯỜNG TRAN CAO VAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903902574 SỐ 63, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913988789 SỐ 63, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0988245678 SỐ 23, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0905525207 SỐ 218/1, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903381881 SỐ 25/1A, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908302335 SỐ 59 – TANG TRET- BAC SI TAM, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903309534 SỐ 59, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903858533 SỐ 179C, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903900804 SỐ 28, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903355190 SỐ 152/28/11, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903772679 SỐ 8B, ĐƯỜNG SU THIEN CHIEU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903695957 SỐ 109/17, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908884142 SỐ 193/2, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903868729 SỐ 158, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903943032 SỐ 181, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0988090969 SỐ 84B, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903825543 SỐ 18, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903876160 SỐ 18/3, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909450999 SỐ 139/H16, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908422998 SỐ 208, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908372929 SỐ 70, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909662166 SỐ 177BIS, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908658686 SỐ 128/7/14, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903103779 SỐ 201, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983040486 SỐ 144A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903808106 SỐ 195A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903740575 SỐ 69/11B, ĐƯỜNG TRAN KE XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903642929 SỐ 99, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0986617619 SỐ 287, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913977207 SỐ 227, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908773979 SỐ 01, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0919595959 SỐ 150, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903728262 SỐ 285/6A, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903925973 SỐ 211, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913770589 SỐ 134/97, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918023168 SỐ 6B, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903731468 SỐ 48A, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903065135 SỐ 140/3, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903902797 SỐ 97 BIS, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983846008 SỐ 30/15, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0989595700 SỐ 281, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903882455 SỐ 233, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903687398 SỐ 136BIS, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908081109 SỐ 193/34, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0973434477 SỐ 189, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903879636 SỐ 315, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909080940 SỐ 200, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0904400063 SỐ 134/97, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909868661 SỐ 301, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913929584 SỐ 228B, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0939832235 SỐ 156, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907550737 SỐ 179, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918203579 SỐ 148/17, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913633933 SỐ 87, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903358790 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908582482 SỐ 10917, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903760973 SỐ 184, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903993677 SỐ 184A, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908007858 SỐ 244, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908279432 SỐ 70, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903999076 SỐ 100, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903035068 SỐ 9, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903761133 SỐ 287, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909065952 SỐ 4, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908260516 SỐ 188, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908357271 SỐ 172A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918900727 SỐ 129BIS, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909536268 SỐ 11, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903388352 SỐ 94, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983819603 SỐ 08, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913158821 SỐ 2, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983696863 SỐ 235/1A, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0914133456 SỐ 114A3, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983558799 SỐ 114, ĐƯỜNG CACH MANG THANG  8, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0906680101 SỐ 152, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908101168 SỐ 174/26, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0905187777 SỐ 235, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909303024 SỐ 235/12, ĐƯỜNG NAM KY HKOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903928112 SỐ 100, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0982212272 SỐ 287, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983306361 SỐ 305, ĐƯỜNG DINR BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908225882 SỐ 174/50, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903033951 SỐ 139J4B, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903940829 SỐ 58, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918012525 SỐ 228, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903623949 SỐ 134/30, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908883638 SỐ 148/1/10, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908562436 SỐ 42, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907681145 SỐ 139/214B, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908108695 SỐ 134/40, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0989039965 SỐ 114, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0939882299 SỐ 111, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903419258 SỐ 171-P803 – (CTY PHAT TRIEN THONG TIN), ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0989031939 SỐ 172A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918182486 SỐ 30/1G, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903751775 SỐ 18A, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903900117 SỐ 235/39, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913537489 SỐ 144/15, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903905849 SỐ 2, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908083299 SỐ 95A, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913842525 SỐ 30/7, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0902713004 SỐ 91/12, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908197307 SỐ 270E, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913779958 SỐ 18/8, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903366424 SỐ 42, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903943749 SỐ 235/55, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903654584 SỐ 169/6C, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907721111 SỐ 17, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0938769726 SỐ 134/109/25, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909378641 SỐ 51A, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0906903633 SỐ 30/13, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0904091581 SỐ 32, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0973678468 SỐ 169, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908293308 SỐ 207, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0958670124 SỐ 235/53, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903727678 SỐ 109/9, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907476663 SỐ 193, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918415053 SỐ 128/7/7, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913029329 SỐ 212, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908251210 SỐ 293, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918656269 SỐ 193M, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903908854 SỐ 19BIS, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0905383300 SỐ 233/16, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908226707 SỐ 154/12, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903843518 SỐ 209, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913921875 SỐ 112A, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903700755 SỐ 216, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908221914 SỐ 278A, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908332012 SỐ 258/2, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903652655 SỐ 256/B1, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903781628 SỐ 57A, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918119455 SỐ 134/14, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909227738 SỐ 134/17/1, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907731193 SỐ 128/7/4, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913928153 SỐ 305/3, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903741947 SỐ 11B, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903540549 SỐ 232/6, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918132388 SỐ 136BIS/12A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918083466 SỐ 305A, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903614499 SỐ 8A, ĐƯỜNG SU THIEN CHIEU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909375999 SỐ 31A, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0919678899 SỐ 205, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903711305 SỐ 305/27, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908404397 SỐ 128/7/12, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909336789 SỐ 30/3, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903708888 SỐ 152/60, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909290025 SỐ 139/KB107, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0937740349 SỐ 134/17A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0934062063 SỐ 13/M, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913919206 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918732737 SỐ 277, ĐƯỜNG NAM KY HKOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908297755 SỐ 61, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903387676 SỐ 57B, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908465528 SỐ 235/2, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903141499 SỐ 132, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918133402 SỐ 475/49/3, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989177005 SỐ 31E, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0902549688 SỐ 23, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918175345 SỐ 264/4, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903722128 SỐ 62/189, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903808159 SỐ 288/L2, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903804097 SỐ 160/17, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909250264 SỐ 60/41H, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983203250 SỐ 264/2, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908048916 SỐ 380/16, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903969608 SỐ 77C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0937703001 SỐ 47/39/5, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0938172798 SỐ 62/135/27A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903100284 SỐ 380/15B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903945989 SỐ 288/G7, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903924677 SỐ 27/3, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908471610 SỐ 51/1, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918459184 SỐ 164, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913724676 SỐ 59/31, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0932725639 SỐ 62/287, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0919885805 SỐ 60/54, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909766688 SỐ 25, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913711564 SỐ 140/92, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913774810 SỐ 62/109, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903701035 SỐ 421BIS, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908089796 SỐ 60/52, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908866677 SỐ 393/1, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909626663 SỐ 141, ĐƯỜNG AN DUONG VUONG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0939111168 SỐ 451/42, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908476777 SỐ 264, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913806678 SỐ 31C, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903902058 SỐ 162, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903776000 SỐ 21/12/4, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903126279 SỐ 248/10, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909211988 SỐ 292, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0906809777 SỐ 57, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913774555 SỐ 290/24, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913127755 SỐ 380/9, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903976220 SỐ 25A, ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983180107 SỐ 72/23, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0938100899 SỐ 21, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989004279 SỐ 371/2, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903834076 SỐ 72A/7A BIS, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0958868188 SỐ 451/2, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908313501 SỐ 146/15, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983008618 SỐ 264A, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909992428 SỐ 282, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908839989 SỐ 371/19, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908120903 SỐ 146/29, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908690612 SỐ 59F, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0906749743 SỐ 27/40/200, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983300469 SỐ 371/32, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903368758 SỐ 256/11/1, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918418000 SỐ 256/11/1, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983964979 SỐ 79A, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989100096 SỐ 70, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913162266 SỐ 380/16B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989051873 SỐ 371/32, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0907797983 SỐ 475/30A, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908225665 SỐ 62/18, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0938823838 SỐ 266, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918735098 SỐ 290/20, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989113088 SỐ 146/3, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908337778 SỐ 256/19, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908034035 SỐ 288A1, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913662111 SỐ 59/9A, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908993356 SỐ 72/8, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903844134 SỐ 423, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0974976679 SỐ 290/23, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909160787 SỐ 47/82, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0933481875 SỐ 28/1, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908000884 SỐ 280/16, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903702482 SỐ 21/5A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903810247 SỐ 29/29A, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903658141 SỐ 395, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903810506 SỐ 82/20, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913730957 SỐ 274, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903013866 SỐ 97, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903059829 SỐ 05, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908553019 SỐ 18, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909550789 SỐ 21/9/1A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989002265 SỐ 380/14B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918485388 SỐ 286, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0988545090 SỐ 290/10, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0902961569 SỐ 62/112, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903754875 SỐ 21/5B, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913710264 SỐ 83, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903981857 SỐ 62/85, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903390079 SỐ 264 TER/2, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903924455 SỐ 60/72, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918917409 SỐ 58, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0988485089 SỐ 256/5, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909592007 SỐ 371/5, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903313665 SỐ 27/40/72, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903908433 SỐ 371/8, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903851515 SỐ 384/42, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909216807 SỐ 1, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908338074 SỐ 416/157, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903825925 SỐ 60/83, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903395435 SỐ 246C, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908664437 SỐ 10A, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908223482 SỐ 380/1A, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908828274 SỐ 62/239, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908507374 SỐ 384/40A, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903810465 SỐ 433/4, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908274616 SỐ 288, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918209239 SỐ 274/18B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908671467 SỐ 166/2, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0932796577 SỐ 451/1C, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909985848 SỐ 18 LAU 3, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0906129149 SỐ 290/17, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908236464 SỐ 60/48, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908374221 SỐ 82, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0948888085 SỐ 77/13C, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903620098 SỐ 32BIS, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983095868 SỐ 69, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918482748 SỐ 731/22, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989247868 SỐ 51/3, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903391839 SỐ 62/169, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903389974 SỐ 82/72, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983884011 SỐ 51/1, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913736725 SỐ 409, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903710873 SỐ 373, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913124587 SỐ 384/5B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989012267 SỐ 90E, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908208948 SỐ 256C, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0945821888 SỐ 72/8, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908184081 SỐ 146/6A, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909434379 SỐ 256/21, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908565498 SỐ 60/65, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909008371 SỐ 443, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903625561 SỐ 288E, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0914104000 SỐ 44, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0902793610 SỐ 47/30, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908852507 SỐ 433/3, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983080267 SỐ 371/32, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908578534 SỐ 60/23C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908509676 SỐ 77/1, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903723348 SỐ 371/15, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0902669446 SỐ 59/26, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909361101 SỐ 29/19, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903713846 SỐ 305B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903601727 SỐ 12/3D, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908467016 SỐ 409 – C/C 16/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908328102 SỐ 55E, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918296336 SỐ 10/96, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909124206 SỐ 14/8, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0919685252 SỐ 88/3/A2, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908459373 SỐ 77, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913810219 SỐ 75, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903815468 SỐ 55BIS, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908012620 SỐ 16A, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903868554 SỐ 54, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908889978 SỐ 157, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903310061 SỐ 88/79/28F, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0958584298 SỐ 173/13, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903700856 SỐ 14/5B, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908897510 SỐ 105 – C/C 16/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903813934 SỐ 12, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0912099994 SỐ 6D/213, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903787576 SỐ 1/42(19A), ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903875034 SỐ 62/38, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0958010090 SỐ 61A, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913802909 SỐ 13C/24/4C, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0907102929 SỐ 136/28, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909175007 SỐ 003CC 16/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913924142 SỐ 20/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903660529 SỐ 184/13, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903979267 SỐ 304B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0912173345 SỐ 14/404, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908483635 SỐ 133, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908169422 SỐ 116 LO C, ĐƯỜNG CC TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913924041 SỐ 80/20, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0914700046 SỐ 14/5BIS, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903802410 SỐ 58, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903778151 SỐ 96/36, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0904174112 SỐ 1/60/20D, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903870809 SỐ 56/3, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908121282 SỐ 177, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903622600 SỐ 115, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0905270292 SỐ 224, ĐƯỜNG NGUYEN PHUC NGUYEN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0986992013 SỐ 19E, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0919408888 SỐ 59B, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903822043 SỐ 54/2B, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909950123 SỐ 117, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908878757 SỐ 14, ĐƯỜNG NGUYEN PHUC NGUYEN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908269226 SỐ 10/78, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918218843 SỐ 14/5BIS, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903935891 SỐ 14/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0983731021 SỐ 003 – C/C 16/9, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908850456 SỐ 4112, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909988778 SỐ 60P, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0983118974 SỐ 13, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903707826 SỐ 54/3, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903852890 SỐ 180, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0907929261 SỐ 82, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0958803499 SỐ 20/4AB, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0907422698 SỐ 9, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903939813 SỐ 10/46, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903170035 SỐ 93, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908220998 SỐ 20/12D, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908271779 SỐ 25/21, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903010086 SỐ 79/68B, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0989230005 SỐ 113/6, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918032421 SỐ 7/1, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0982000555 SỐ 14, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0907515177 SỐ 55 BIS, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918000851 SỐ 10, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913926744 SỐ 76, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918055246 SỐ 98, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0989030393 SỐ 1/3A, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913807853 SỐ 183B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908000161 SỐ 284/22B, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG P14, QUẬN 3, TPHCM
0908106866 SỐ 01, ĐƯỜNG LE QUY DON, PHƯỜNG ROOMIID, QUẬN 3, TPHCM
0903928112 SỐ 100, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0989039965 SỐ 114, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0914133456 SỐ 114A3, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903330193 SỐ 127, ĐƯỜNG 20F J BLOCK – PASTEUR, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0934062063 SỐ 13/M, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0934062063 SỐ 13/M, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903623949 SỐ 134/30, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0974378289 SỐ 134/97, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913537489 SỐ 144/15, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903937738 SỐ 144C, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908226707 SỐ 154/12, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0939832235 SỐ 156, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909303024 SỐ 235/12, ĐƯỜNG NAM KI KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918083466 SỐ 305A, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903677588 SỐ 32A, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908592305 SỐ 76, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909536268 SỐ 11, ĐƯỜNG LE NGOC CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909321293 SỐ 116/12B, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903358790 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913919206 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0938502565 SỐ 134/109/26, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0919695181 SỐ 134/67, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0919695181 SỐ 134/67, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903821105 SỐ 134/70, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903687398 SỐ 136BIS, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903375947 SỐ 139/D1, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0906680101 SỐ 152, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913928153 SỐ 305/3, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909375999 SỐ 31A, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909065952 SỐ 4, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918023168 SỐ 6B, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918119455 SỐ 134/14, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903059829 SỐ 05, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908236464 SỐ 60/48, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903390079 SỐ 264 TER/2, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913730957 SỐ 274, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903808159 SỐ 288/L2, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903808159 SỐ 288/L2, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0988545090 SỐ 290/10, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913162266 SỐ 380/16B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0958868188 SỐ 451/2, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0958868188 SỐ 451/2, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0937703001 SỐ 47/39/5, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983884011 SỐ 51/1, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913662111 SỐ 59/9A, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913662111 SỐ 59/9A, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908690612 SỐ 59F, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908578534 SỐ 60/23C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908578534 SỐ 60/23C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983095868 SỐ 69, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903902058 SỐ 162, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903754875 SỐ 21/5B, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918334375 SỐ 32/3, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909069395 SỐ 475/49/11, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909069395 SỐ 475/49/11, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903981857 SỐ 62/85, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983180107 SỐ 72/23, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903969608 SỐ 77C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903992155 SỐ 313, ĐƯỜNG HAI BA TRUONG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903826193 SỐ 428-430, ĐƯỜNG NGUYEN TRAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903843992 SỐ 112, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0945821888 SỐ 72/8, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0902000398 SỐ 101/3, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0917873285 SỐ 03,LO A, ĐƯỜNG CC TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918296336 SỐ 10/96, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0932675675 SỐ 121 BIS, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0982000555 SỐ 14, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908878757 SỐ 14, ĐƯỜNG NGUYEN PHUC NGUYEN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0902376817 SỐ 14/5, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903173517 SỐ 183D, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903660529 SỐ 184/13, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908010275 SỐ 20/12G, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903802410 SỐ 58, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913926744 SỐ 76, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913926744 SỐ 76, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909285686 SỐ 79/68B, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913924041 SỐ 80/20, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903310061 SỐ 88/79/28F, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0909591067 SỐ 79/106, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903713846 SỐ 305B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918122771 SỐ 55BIS -B, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903110755 SỐ 49/16, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918032421 SỐ 7/1, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903707416 SỐ 462/8B, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0913919206 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908083299 SỐ 95A, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913193210 SỐ 414, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0908439409 SỐ 425/7, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0913849279 SỐ 46, ĐƯỜNG BAN CO, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903980063 SỐ 45, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0983300469 SỐ 371/32, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903813143 SỐ 342, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903688603 SỐ 25/3, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913888523 SỐ 16/9, ĐƯỜNG KY DONG-CTY TNHH TVTKXD PHUNG ANH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918473184 SỐ 351/44, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0913637332 SỐ 282, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903822043 SỐ 54/2B, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0958798795 SỐ 384/21C, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0903133996 SỐ 361/39/6, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903707999 SỐ 248, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903749529 SỐ 70/A2, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903141499 SỐ 132, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0938824557 SỐ 174/93/16, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903724151 SỐ 160/4D, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0983058967 SỐ 17/17B, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903393134 SỐ 333/1, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0914700046 SỐ 14/5BIS, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903711593 SỐ 69B, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903390079 SỐ 264 TER/2, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908254446 SỐ 430/54, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0913162266 SỐ 380/16B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918345657 SỐ 66/7, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0958803612 SỐ 413/20A, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0903871839 SỐ 235/95/44B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903173610 SỐ 16BIS, ĐƯỜNG S01 CU XA DO THANH, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0908583186 SỐ 360/14/6, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903906498 SỐ 159/3, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903708070 SỐ 286, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908184011 SỐ 129/6, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903924481 SỐ 561/5, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0918650578 SỐ 31C, ĐƯỜNG TRAN QUOC TOAN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918708192 SỐ 238/4, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908470397 SỐ 36, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908362673 SỐ 390/52, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903002115 SỐ 202/24, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0919172901 SỐ 611/9C, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0918179212 SỐ 16/93/31, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0903015178 SỐ 86 LO 70, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903845573 SỐ 19B, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909772020 SỐ 62/253, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909592007 SỐ 371/5, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913162563 SỐ 67, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903781628 SỐ 57A, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0908148223 SỐ 88/79, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0913905756 SỐ 306/34, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903627913 SỐ 611/1C, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0903685519 SỐ 16/55/43, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0903717175 SỐ 33, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903317618 SỐ 24B, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0983902979 SỐ 358/1/1, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0905355899 SỐ 72, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903957478 SỐ 413/16, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0913927356 SỐ 57/36, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0906377477 SỐ 53 UA, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903958416 SỐ 036, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, LOC, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0903004174 SỐ 207, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903341221 SỐ 129/5, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903656142 SỐ 29, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903313665 SỐ 27/40/72, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0949999945 SỐ 363, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908031228 SỐ 453/8, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0908160003 SỐ 386/26, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0908140263 SỐ 138, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908213864 SỐ 193/61, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913772999 SỐ 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI,A1,T8, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903749192 SỐ 82/128, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909889388 SỐ 49/10, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0908006686 SỐ 93, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0907731193 SỐ 128/7/4, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903748192 SỐ 72, ĐƯỜNG HUYNH TINH CUA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903381881 SỐ 25/1A, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908562777 SỐ 194/28, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903788488 SỐ 64, ĐƯỜNG CX TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0938100899 SỐ 21, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0938100899 SỐ 21, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903034491 SỐ 006, ĐƯỜNG LO K – CC NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0908181471 SỐ 12, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903976469 SỐ 450, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903136445 SỐ 209A, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0903984389 SỐ 205/39/50, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0919977992 SỐ 95A, ĐƯỜNG CXA DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903372244 SỐ 402/74, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903003711 SỐ 384/73, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908225882 SỐ 174/50, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908601080 SỐ 132/5, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903905849 SỐ 2, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903003828 SỐ 251, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903853095 SỐ 10/20, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918206808 SỐ 402/1, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903908806 SỐ 56/3, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0918066938 SỐ 479, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0903926683 SỐ 42, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908277784 SỐ 611/8B, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0908120501 SỐ 308C, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903958393 SỐ 75/8, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0907201065 SỐ 132, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0913666162 SỐ 94, ĐƯỜNG CU XA TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903709984 SỐ 48/7, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908991968 SỐ 34, ĐƯỜNG 2-CU XA DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0909691955 SỐ 389, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903741947 SỐ 11B, ĐƯỜNG LE NGO CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903700755 SỐ 216, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903919379 SỐ 166/6, ĐƯỜNG LY THAI TO, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0908852507 SỐ 433/3, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0909829899 SỐ 28, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908357271 SỐ 172A, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903644803 SỐ 242/95, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903824056 SỐ 262/9, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903978610 SỐ 195/1918, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0913670123 SỐ 51/9, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903753360 SỐ 430, ĐƯỜNG NTMK, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903908433 SỐ 371/8, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903992998 SỐ 384/21, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903010642 SỐ 386, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0903802081 SỐ 120, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0913127072 SỐ 424, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903940829 SỐ 58, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903808650 SỐ 107/1, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903812720 SỐ 202, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0907556797 SỐ 223, ĐƯỜNG E VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0918083466 SỐ 305A, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0983280163 SỐ 218, ĐƯỜNG NAM KI KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913912855 SỐ 239/A44, ĐƯỜNG CACH MANG THANG TAM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908152960 SỐ 164/22, ĐƯỜNG VO THI SAU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908578534 SỐ 60/23C, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903889820 SỐ 205/50, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0918485388 SỐ 286, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0913718627 SỐ 108/3, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903822481 SỐ 373, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0913942465 SỐ 263/54, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903904368 SỐ 136/39, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0909201232 SỐ 25/25A, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0909100500 SỐ 127, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0908152483 SỐ 375, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908010303 SỐ 704/45, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0908243830 SỐ 275/25, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0955115040 SỐ 351/56A, ĐƯỜNG LE VAN SI, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0902582938 SỐ 14A, ĐƯỜNG LE QUY DON, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0983891972 SỐ 101/45B, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0908270013 SỐ 80/14/5, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908383877 SỐ 386/5H, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0908434182 SỐ 105, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0918241909 SỐ 166/22, ĐƯỜNG LY THAI TO, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0909378641 SỐ 51A, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0907147152 SỐ 242/107, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0908822563 SỐ 179C, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909216807 SỐ 1, ĐƯỜNG NGUYEN VAN MAI, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0989002265 SỐ 380/14B, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903346788 SỐ 145/12/24, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0904174112 SỐ 1/60/20D, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903941418 SỐ 332BC, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0908165914 SỐ 58BC, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0918331338 SỐ 154/41, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908011180 SỐ 229, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903732768 SỐ LO 2 SO 4, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0918311740 SỐ 386/57K, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0908660506 SỐ 287/50, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0983192194 SỐ 192, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918078329 SỐ 376/36, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0918221635 SỐ 167, ĐƯỜNG NGUEYN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903802567 SỐ 49/22, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913215553 SỐ 585, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0903624611 SỐ 19/2, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908006864 SỐ 63-LAU2, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0982489485 SỐ 221/18, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0908670690 SỐ 8, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903737550 SỐ 6D, ĐƯỜNG TU XUONG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0902583529 SỐ LO 70/128, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908332095 SỐ 631, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0918033557 SỐ 502/11, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903358790 SỐ 119, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908009336 SỐ 136/41E, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0906955805 SỐ 127, ĐƯỜNG SHERWOOD RESIDENCE(APT 13D), PASTEUR, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0938062789 SỐ 42, ĐƯỜNG TRAN CAO VAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913912025 SỐ 313 LO D, ĐƯỜNG C/C NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0913733494 SỐ 18/58, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0918937615 SỐ 359/1/55, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0903692363 SỐ 16/55/38, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0903751044 SỐ 80/44A, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0913917089 SỐ 348, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0908169740 SỐ 51, ĐƯỜNG CX DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903902334 SỐ 34, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903301244 SỐ 79, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903059829 SỐ 05, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0918656269 SỐ 193M, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903361261 SỐ 92/23, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913913666 SỐ 53, ĐƯỜNG NGO THOI NHIEM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0919679888 SỐ 74, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903650365 SỐ 108/39X, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903906645 SỐ 290/3, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903674849 SỐ 14, ĐƯỜNG KY DONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0903375947 SỐ 139/D1, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0909319669 SỐ 543/68, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0908625662 SỐ 331/56, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0917006205 SỐ CC 22 TANG, ĐƯỜNG LO C-2204, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0913991375 SỐ 25, ĐƯỜNG VUON CHUOI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908893123 SỐ 194/42, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0983906163 SỐ 80, ĐƯỜNG TRUONG QUYEN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903805911 SỐ 459B, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0988847018 SỐ 71, ĐƯỜNG BAN CO, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0903871478 SỐ 212/100, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0908272501 SỐ 394, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0989300917 SỐ 208, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909565566 SỐ 18/22J, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0908338074 SỐ 416/157, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903311312 SỐ 190, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0904422667 SỐ 518/9, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908005499 SỐ 540/18, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0903388668 SỐ 2/41, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903683869 SỐ 237/144, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0913936930 SỐ 139, ĐƯỜNG NGUYEN PHUC NGUYEN, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0903731821 SỐ 51BIS, ĐƯỜNG DUONG SO 3 CU XA DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0918042971 SỐ 261, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903162839 SỐ 525, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0903669569 SỐ 209/16, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TPHCM
0903637208 SỐ 270/158/12, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0918253502 SỐ 107/2, ĐƯỜNG TRUONG DINH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918387004 SỐ 292/4, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0903923504 SỐ 549/41, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0902799989 SỐ 26/2, ĐƯỜNG 1, CU XA DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908255989 SỐ 218/6, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903744919 SỐ 128/13, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0932784769 SỐ 9B, ĐƯỜNG TRAN VAN DANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0918434445 SỐ 94, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908858659 SỐ 250, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908640945 SỐ 220/45, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0918344206 SỐ 26A, ĐƯỜNG TRAN QUOC THAO, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0958606536 SỐ 664/29, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0913633933 SỐ 87, ĐƯỜNG BA HUYEN THANH QUAN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0908029979 SỐ 373, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0903866921 SỐ 81/4, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903807439 SỐ 42A, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0908295913 SỐ 467, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0913744292 SỐ 148-LAU 1, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0907171222 SỐ 262L, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903827041 SỐ 157A, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908703547 SỐ 54, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0918030157 SỐ 91, ĐƯỜNG CX TRAN QANG DIEN, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903932610 SỐ 331/5, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0908448008 SỐ 586, ĐƯỜNG NGUYEN DINH CHIEU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903728248 SỐ 400/11, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903014448 SỐ 258, ĐƯỜNG NGUYEN THI MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0909683339 SỐ 16/18/27, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TPHCM
0983535135 SỐ 212/37, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0983095868 SỐ 69, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0908268373 SỐ 413/36, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0903238000 SỐ 149, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0903814292 SỐ 41/6, ĐƯỜNG PHAM NGOC THACH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0913634121 SỐ 8A, ĐƯỜNG PHAM DINH TOAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903708888 SỐ 152/60, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0913901192 SỐ 443/38, ĐƯỜNG DIEN BIEN PHU, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0989182186 SỐ 445, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0914193652 SỐ 38, ĐƯỜNG CAO THANG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TPHCM
0903112838 SỐ 18/6, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903369269 SỐ 80/37A, ĐƯỜNG TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0913969699 SỐ 234,LOH, ĐƯỜNG C.C NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TPHCM
0906680101 SỐ 152, ĐƯỜNG LY CHINH THANG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903835477 SỐ 139, ĐƯỜNG PASTUER, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0914357791 SỐ 127, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG, QUẬN 3, TPHCM
0918844911 SỐ 410/8, ĐƯỜNG CMT8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TPHCM
0913769876 SỐ 270, ĐƯỜNG CACH MANG THANG 8, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TPHCM
0908150017 SỐ 407/3, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TPHCM
0908899458 SỐ 212/61/19, ĐƯỜNG NGUYEN THIEN THUAT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TPHCM
0908483635 SỐ 133, ĐƯỜNG NGUYEN THONG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TPHCM
0908015599 SỐ 218C, ĐƯỜNG PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0908273736 SỐ 4/4, ĐƯỜNG 03 CU XA DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0903901611 SỐ 101, ĐƯỜNG 3, CX DO THANH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TPHCM
0909536268 SỐ 11, ĐƯỜNG LE NGOC CAT, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0903938296 SỐ 6, ĐƯỜNG CXA TRAN QUANG DIEU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0902469779 SỐ 386/52A, ĐƯỜNG LE VAN SY, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TPHCM
0903919754 SỐ 34, ĐƯỜNG VO VAN TAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TPHCM
0903843518 SỐ 209, ĐƯỜNG NAM KY KHOI NGHIA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TPHCM
0958868188 SỐ 451/2, ĐƯỜNG HAI BA TRUNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TPHCM
0983463983 58E CAO THắNG, P. 5, Q. 3,
0913928734 2B Hồ XUÂN HƯƠNG, P. 6, Q. 3,
0913922508 264K LÊ VĂN Sỹ, P. 14, Q. 3, TP.Hồ CHÍ MINH
0913894876 629/10 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P. 2, Q. 3,
0908669882 42 VÕ VĂN TầN, P. 6, Q. 3,
0908331188 211 NAM Kỳ KHởI NGHĨA, P. 7, Q. 3, TP.Hồ CHÍ MINH
0908217145 TầNG1, 51/15 CAO THắNG, P. 3, Q. 3,
0908005335 402/37B LÊ VĂN Sỹ, P. 14, Q. 3,
0903979050 266-268 NGUYễN THIệN THUậT, P. 3, Q. 3,
0903921016 181 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P. 6, Q. 3, HCMC
0903917759 16/9 Kỳ ĐồNG, P. 9, Q. 3,
0903912509 25B CƯ XÁ ĐÔ THÀNH,NGUYễN HIềN, P. 4, Q. 3,
0903907566 200BIS LÝ CHÍNH THắNG, P. 9, Q. 3,
0903903730 186-186A CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P. 10, Q. 3,
0903902365 152 ĐIệN BIÊN PHủ, P. 6, Q. 3,
0903830935 250 NGUYễN THị MINH KHAI, P. 6, Q. 3,TP. Hồ CHÍ MINH
0903826866 229 ĐIệN BIÊN PHủ, P. 6, Q. 3,
0903809151 360 NGUYễN THị MINH KHAI, P. 5, Q. 3,
0903808090 72/17 TRầN QUốC TOảN, P. 8, Q. 3,
0903759767 220/21/7 LÊ VĂN Sỹ, P. 14, Q. 3,
0903759618 78-78A CAO THắNG, P. 4, Q. 3,
0903744797 80/68A TRầN QUANG DIệU, P. 14, Q. 3,
0903720373 297 NGUYễN THIệN THUậT, P. 1, Q. 3,
0903703463 55 PHạM NGọC THạCH, P. 6, Q. 3,
0903701779 454 NGUYễN THị MINH KHAI, P. 5, Q. 3,
0903633544 89A NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P. 6, Q. 3,
0903346538 46 LÝ THÁI Tổ, P. 2, Q. 3,
0938100383 443/8 LÊ VĂN Sỹ, P. 12, Q. 3,
0918294456 043 LÔ B, CHUNG CƯ NGUYễN THIệN THUậT,P. 1, Q. 3,
0913917089 348 NGUYễN THị MINH KHAI, P. 5, Q. 3,
0913908520 75 NGUYễN SƠN HÀ, P. 5, Q. 3,
0913806687 173 HAI BÀ TRƯNG, P. 6, Q. 3,
0913212343 380B NAM Kỳ KHởI NGHĨA, P. 8, Q. 3,
0904437268 25B TÚ XƯƠNG, P. 7, Q. 3,
0903972038 590/D1 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P. 11, Q. 3,
0903906632 164C VÕ THị SÁU, P. 8, Q. 3,
0903901611 01 ĐƯờNG Số 7, CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, P. 4, Q. 3,
0903846707 48 NGUYễN THÔNG, P. 9, Q. 3, TP.Hồ CHÍ MINH
0903836336 59 TRầN QUốC THảO, P. 7, Q. 3,
0903831022 53 PHạM NGọC THạCH, P. 6, Q. 3,
0903728871 23 TRƯƠNG ĐịNH, P. 6, Q. 3,
0913829806 65B LÔ F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903347771 150/15/13 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913725551 14/40BIS KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913669444 25/5 BIS/1 LÊ VĂN SỸ, P. 13, Q. 03, TP. HCM
0903674322 453KA/56A LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918325836 453/6KA LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918282135 55U TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903766266 136/37C TRẦN QUANG DIỆU, P. 14, Q. 3, TP. HCM
0903663423 199/40/59 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918437040 118 CAO THẮNG, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903747545 436C/19 CMT.8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0918337394 108/69C TRẦN QUANG DIỆU, QUẬN 3, TP. HCM
0918417847 22 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903683930 195B NAM KỲ KHỞI NGHĨA, Q. 3, TP. HCM
0903743953 275/21 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0918173439 311 LÔ B CC NG. THIỆN THUẬT, Q. 3, TP. HCM
0903887039 30A VÕ VA)N TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0918016703 253 VÕ VĂN TẦN, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0918281949 359/6 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918434166 62/18 NGUYỄN THÔNG, P. 9, Q. 3, TP. HCM
0908227448 153/3 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918063140 A308 CHUNG CƯ TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903307322 462L/8 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0903395852 16/53 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0958810295 237/76 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903817412 134/1/14 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918694614 174/46 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 03, QUẬN 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0903991189 274 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903781969 190 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918273226 430/57/11 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903850818 342/5 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. 10, Q. 3, TP. HCM
0903680117 6/199B CAO THẮNG, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0913929236 25/19C LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903845432 262/61 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908207165 129BIS/2 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903862279 575/85 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908299024 491/5/7 NG.ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903716167 27/40/36 HUỲNH TỊNH CỦA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913845289 575/44 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903605696 338/45 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903947940 050 LÔ B, CHUNG CƯ NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903859801 51/35 CAO THẮNG, P. 3, Q. 3, TP. HCM
0903887091 453/79KB LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903697986 315 LÔ A C/CƯ NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903669420 358B LÊ VĂN SỸ, P. 14, Q. 3, TP. HCM
0903399501 542/124 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908296980 343 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918390545 89 NGUYỄN THÔNG, P. 9, Q. 3, TP. HCM
0918244484 197/24 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913673720 338 LÔ B CC NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0913777717 275/471C NG.ĐÌNH CHIỂU, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0908195805 590/3 CMT8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0908116472 390/16 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903639542 649 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918332948 230/1 PASTEUR, P. 6, Q. 3, TP.HCM
0903860242 453/56 KA LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0903300775 279B LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918348519 297/22 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903718394 76 TRẦN QUỐC THẢO, P. 7, Q. 3, TP. HCM
0903701376 376/73 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0913701786 241C CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903913911 524/25H NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903618160 464B/32 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903881428 483/47 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903784960 105 LÔ K CC NG. THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0903359903 49/8D TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908170533 6/181 C CAO THẮNG, P. 05, Q. 03, TP. HCM
0908106723 218 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913710814 58 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903852670 80/25 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908227388 62A PHẠM NGỌC THẠCH, LẦU 7, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903765439 543/36 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903665764 410/35A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918137023 218 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908120234 80/96A TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918636039 453KA/80C LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908128506 173 HAI BÀ TRƯNG, Q.3, TP. HCM
0913728817 357/1 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0918302908 133A TRẦN VĂN ĐANG, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0903014567 443/319 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0913809309 CX 139/KA 316 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913602008 280/41/2 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913995028 240A/39 CMT. 8, P. 10, Q. 3, TP. HCM
0903814757 29/19 TRẦN QUỐC TOẢN, Q. 3, TP. HCM
0908328076 18/103Y TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903708485 1/46/2 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH
0913804945 32/109A CAO THẮNG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903171212 228 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918389524 25 LÝ CHÍNH THẮNG, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903772577 590 NHÀ 12 CƯ XÁ TRUNG HIẾU, CM THÁNG 8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903873717 16 LÊ QUÝ ĐÔN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0913463574 6/119B CAO THẮNG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903612985 306 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913635596 280/3 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913744040 275/471C NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P.5, Q. 3, TP.HCM
0908432474 77 NGÔ THỜI NHIỆM, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0913087566 18/37 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913165936 174/93/10 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918206642 664/26 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908345697 2273/29A PHẠM THẾ HIỂN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903739550 67/16 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913621243 609/16 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903789467 6 BÀ HUYỆN THANH QUAN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0903316616 792 A1 ĐƯỜNG HÀ NỘI, P. BÌNH AN, Q. 2, TP. HCM
0913662598 589 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0908446706 73 CAO THẮNG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903949111 128 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903301044 359/24A LÊ VĂN SỸ, P. 12, Q. 3, TP. HCM
0918285400 205/43 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903836684 136/9B BIS TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908295003 430/57/6 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0903320027 46 CƯ XÁ TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903002265 322/1B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908186015 299A LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913666295 211 LJ CC NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0918273693 79/12C TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903747989 146/6A VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908320624 462/9 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918334866 239/62 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0903646227 5/1 VƯỜN CHUỐI, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0913716643 453/127 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903789376 704/90 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918431439 16/38 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913844843 56/11 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903784589 62/70 CX ĐÔ THÀNH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913416033 274 LÊ VĂN SỸ, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913915002 180 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908511868 18 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0918283160 453/89 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918342231 575/32 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918031655 453/122KC LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918797490 139/01 KA LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903820353 40/32A NGUYỄN THÔNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913166740 18/93D TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903825252 45A TRẦN QUỐC TOẢN, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903331562 184/12 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903881231 27/40/36 HUỲNH TỊNH CỦA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903806981 139KA/420 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903789201 49 BÀN CỜ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913783504 490/3 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918067888 2/112 NGUYỄN GIA THIỀU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908263399 48 (54 SỐ MỚI) VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913641116 467 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, QUẬN 3, TP. HCM
0913645167 166/11 LÝ THÁI TỔ, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0913748912 108/18 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903856505 466 LÊ VĂN SỸ, Q. 3, TP. HCM
0908119018 CÔNG TY BẢO VÂN, 230E PASTUER, PHƯỜNG. 6, QUẬN. 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903703898 18/169B TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918398443 1/60/20 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913796981 331 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0918900250 174B VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913735223 263 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913683488 359/6 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903804121 521A ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903827474 107 TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903652636 199/38 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903871029 122 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918454602 20A TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918290523 554/91F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918064925 49/8D TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913868838 B417 C/CƯ TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903339077 335 LÊ VĂN SĨ, LẦU 3, P. 13, Q. 3, TP. HCM
0908899458 212/61/19 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908294582 575/27 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903878320 81 NGÔ THỜI NHIỆM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913608970 53 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913763182 358/14J CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913161090 113 CX ĐƯỜNG SẮT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0913647498 17 F VƯỜN CHUỐI, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913901200 39B PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903916671 150/4 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913674671 732 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913731559 524/374A LÔ F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908360415 416/57 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908504794 38/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903759501 62/83 LÝ CHÍNH THẮNG, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0913194497 199/23A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903963792 25/9 LÊ VĂN SỸ, P. 13, Q. 3, TP. HCM
0903722412 33 NGÔ THỜI NHIỆM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913666679 275/21 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908461952 192 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913464996 453/94-96 LÊ VĂN SỸ, P. 12, Q. 03, TP. HCM
0913701689 103B CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913912415 1/24 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903840987 301/6 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903664070 55BIS B NGUYỄN THÔNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918489378 219/45 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN. 3, TP. HCM
0908197898 301/17BIS LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903354193 430/57/15 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903740596 196/11D TRẦN QUANG DIỆU, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908330717 139/H14 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903788488 64 CƯ XÁ TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913608391 338/5 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0903311312 190 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918172807 384/34 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0913120448 223/5C NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903657956 384/50 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903981948 166/1/8 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903825543 18 NGÔ THỜI NHIỆM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903331734 2B CAO THẮNG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913714640 429/24 BIS K2 LÊ VĂN SỸ, Q. 3, TP. HCM
0913608812 14/12 KỲ ĐỒNG, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908145790 502/20 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913751320 60/84 LÝ CHÍNH THẮNG, Q. 3, TP. HCM
0903686518 453/1 LÊ VĂN SỸ, P. 12, Q. 3, TP. HCM
0908127900 453/1 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918120011 205/76 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918416316 25/1 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908550475 195/43 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908141883 125 LÔ B CC NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903973743 563/15 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 2, Q. 3, TP. HCM
0903824111 339/4A LÊ VĂN SỸ, P. 13, Q. 3, TP. HCM
0903822961 72/10 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918247766 647 ĐIỆN BIÊN PHỦ, Q. 3, TP. HCM
0908127282 159/72/32 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908343606 118 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913309203 147BIS TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913609890 338/19 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0903818715 48F VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0918101081 27/40/110 HUỲNH TỊNH CỦA, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903958499 331/4 NGUYỄN THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0908382789 139/F6 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903920779 16/9B KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913845019 139/KB1 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903344671 462/45 CMT.8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918159129 32/28A CAO THẮNG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918460782 49/12 VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0913653408 88/91 BÀ HUYỆN THANH QUAN, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913994323 358/1D CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903902065 402/23 LÊ VĂN SỸ, P. 14, Q. 3, TP. HCM
0918321379 30A VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0903840739 400/3 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903968923 163A PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903979021 C/O: NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH, 291/13 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903301523 221/8A LÊ VĂN SĨ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903721079 16/16/41 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908138859 462B/50 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0913179389 72/3 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908840872 49D1 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903370392 520 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903640114 152/26 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903982682 180 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908504919 20/18 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0908472266 285/28 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903722273 416/8/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HÒ CHÍ MINH
0913717666 242 PASTEUR, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0903715728 316/6 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP HỒ CHÍ MINH
0913709382 595/94 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, Q. 3, TP. HCM
0908008897 60/57 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍMINH
0908297773 45K BIS TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903811262 136 BIS LÝ CHÍNH THẮNG, TẦNG 4, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913156247 322/16 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. 10, Q. 3, TP. HCM
0903879804 41 CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903778288 706A LÔ F VƯỜN CHUỐI, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0903776094 524/1/5 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, LÔ H, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908450136 453/99 KB LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903310416 453/KA39 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918298015 40/74 NGUYỄN THÔNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903314318 554/105F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0918032490 280/2B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908109441 148/1/2 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913733951 14 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903706715 205/39/66 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913186672 20B/116 TRẦN QUỐC TOẢN, Q. 3, TP. HCM
0908388506 239/34/10 TRẦN VĂN ĐANG, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0908461952 CHUNG CƯ 192-PHÒNG 416, NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903602255 423B HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908480580 159 44-42A TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0918277609 467/24 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913634121 352/28 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913936311 277 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903953397 414/37 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913812681 18 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908264252 359/1/33A LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913890716 145 PASTEUR, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908545031 436/41/9 CMT8, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0913701002 462M/10C CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0918094060 410/29 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0918223789 262/24B LÊ VĂN SỸ, P. 14, Q. 3, TP. HCM
0903355429 180 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0903719316 170 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903900505 491/19A LE VĂN SỈ, P. 12, Q. 3, TP. HCM
0913670174 380/38 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903661673 55BIS PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908359425 66/18 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0918099054 280/2A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903975345 220A TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913162843 81 NGÔ THỜI NHIỆM, Q. 3, TP. HCM
0903930002 6/119B CAO THẮNG, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913917810 483/20 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903869107 25/5BIS/1 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918158364 174/93/18 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903697636 166/5/16 LÝ HÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913701008 60/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, (VƯỜN CHUỐI), P. 4, Q. 3, TP. HCM
0903626151 72/8 TRẦN QUỐC TOẢN, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903776637 11/3 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903988770 51/10/24 CAO THẮNG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903985885 141/2 BÀN CỜ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903655926 201 LÔ K C/C NGUYỄN THIỆN THUẬT, 01, 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0913725994 18/74A TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913677100 436/50 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908212185 315/26 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918326371 239/67/18E TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903626449 255/4 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908370018 232/3 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903655078 14 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918117108 518/401D NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0903759464 (22B)53 BÀ HUYỆN THANH QUAN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908338973 40/26 NGUYỄN THÔNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0914029387 11F NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903383067 94 PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913678646 42 TRẦN CAO VÂN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0913692555 443/43 LÊ VĂN SỸ, P. 12, Q. 3, TP. HCM
0903194408 82/128 BIS LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903729083 457/24 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903314914 C/O HUỲNH GIA TUẤN, 338/23 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903872548 012 LÔ C CC TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0903387289 221 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913915906 120 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903871629 362/19 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0908387678 67 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913915607 443/33 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903688692 151/2+3 VÕ VĂN TẦN, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903875003 39B PHẠM NGỌC THẠCH, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918447690 390/11 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908184529 390/57 NG. ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903875771 40/13 NGUYỄN THÔNG, P. 9, Q. 3, TP. HCM
0908280509 362/91 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913608567 327/33/2 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913758705 16/8 KỲ ĐỒNG, P. 9, Q. 3, TP. HCM
0918394141 250 PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HCM
0903634080 147 BIS TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918089096 490/1A LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913666688 223 LÔ K, C/C NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913731602 384/12 BIS NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908123563 358/1D CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903657412 147BIS TRƯƠNG ĐỊNH, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913628243 453/127 LÊ VĂN SĨ, PHƯỜNG 12, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903854159 193/6 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, P. 7, Q. 3, TP. HCM
0908224672 18/93E TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913770663 456 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, PHƯỜNG 5, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903642633 14/8/10 NGUYỄN THỊ NGHĨA, P. BẾN THÀNH, Q. 1, TP. HCM
0908183569 242/47/27 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918010288 75-77 VÕ THỊ SÁU, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913995392 194 LÝ THÁI TỔ, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913726568 338/23 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913756042 462/42/15 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 03, TP. HỒ CHÍ MINH
0903612123 334 LÔ H, CC NG. THIỆN THUẬT, P. 1, Q. 3, TP. HCM
0908274630 47A/8 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903308480 6E2 NGÔ THỜI NHIỆM, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903391424 436/59/37 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913191160 436D/25 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0918263662 322/3BIS CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 10, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903743640 328 CC NGHUYỄN THIỆN THUẬT LÔ B, PHƯỜNG 1, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903327525 51/54/27 CAO THẮNG, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908177234 8/1 HỒ XUÂN HƯƠNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903904922 101 LÔ 4, CƯ XÁ THANH ĐA, PHƯỜNG 27, Q. BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
0905128540 6/119B CAO THẮNG, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0903784082 549/57 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HCM
0913682820 436D/49 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908299985 520 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903831156 72/10 TRẦN QUỐC TOẢN, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903761509 220/53 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0913670095 43 HUỲNH TỊNH CỦA, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903639242 46/10 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908202241 402/11A LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913829466 102 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903969789 237/51 TRẦN VĂN ĐANG, PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908425414 22AF BIS NGUYỄN HIỀN, C/XÁ ĐÔ THÀNH, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903758998 60/70 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903391908 B419 C/C TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 13, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918178733 2/9 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918413080 575/24 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903818715 48F VÕ VĂN TẦN, P. 6, Q. 3, TP. HCM
0918510247 242/57 NGUYỄN THIỆN THUẠ^T, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903722789 134/17B LÝ CHIẾN THẮNG, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903910845 184/14 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903995449 453/83KB LÊ VĂN SỸ, P. 12, Q. 3, TP. HCM
0908290345 362/116 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, PHƯỜNG 4, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913662733 37/9 TRẦN QUỐC TOẢN, P. 8, Q. 3, TP. HCM
0903990417 58B CAO THẮNG, P. 5, Q. 3, TP. HCM
0908169995 82 NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0908133133 66 LÝ CHÍNH THẮNG, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913838405 16/16/6A NGUYỄN THIỆN THUẬT, PHƯỜNG 2, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903126788 146/8 BÀN CỜ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903314709 109/9 TRẦN QUỐC TOẢN, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918398335 80/7 TRẦN QUANG DIỆU, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903767044 462G/9 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0914038743 7/4 KỲ ĐỒNG, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913723118 173 HAI BÀ TRƯNG, PHƯỜNG 6, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913843868 82/84 LÝ CHÍNH THẮNG, Q. 3, TP. HCM
0918376437 220/21/5 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 14, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903396937 164/31 TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 7, QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
0913605974 974 NAM KỲ KHỞI NGHĨA, PHƯỜNG 9, LẦU 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0918221604 278A PASTEUR, PHƯỜNG 8, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913910874 467/24 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG 3, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0913623768 60/2 VƯỜN CHUỐI, P. 4, Q. 3, TP. HCM
0913655050 16/87/25 NG. THIỆN THUẬT, P. 2, Q. 3, TP. HCM
0908458565 208 LÔ C, C/C TRẦN QUỐC THẢO, PHƯỜNG 9, QUẬN 3, TP. HỒ CHÍ MINH
0903949864 462B/25 CMT. 8, P. 11, Q. 3, TP. HCM
0903331660 2K Hồ XUÂN HƯƠNG, P 6, Q. 3,
0903783282 15 TRƯƠNG QUYềN, P 6, Q. 3,
0903932760 KM PLAZA, 51-53 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0913806687 173 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0913831399 135 PASTEUR, P 6, Q. 3,
0909772330 61 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903156458 203B VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0903818175 40 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0903633544 89A NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0908471105 543/72 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903950550 21/14 NGUYễN THIệN THUậT, P 2, Q. 3,
0903808665 PHÒNG D35, TầNG3, 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903759255 84 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903823798 173 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903889681 60/41L LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0918349386 6 TRầN QUANG DIệU NốI DÀI, P 13, Q. 3,
0903663363 24 TRƯƠNG QUYềN, P 6, Q. 3,
0913913764 TầNG6, TÒA NHÀ IDC, 163 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903949456 156A LÝ THÁI Tổ, P 1, Q. 3,
0918283979 351/20A LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0903343903 9 TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0903913403 128 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0983939319 382/6 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0913909003 543/39 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0908799136 167 TRầN QUốC THảO, P 9, Q. 3,
0903806959 540/21 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 11, Q. 3,
0913669099 236 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 6, Q. 3,
0908137681 TầNG5, TÒA NHÀ GREEN STAR, 70 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903846707 48 NGUYễN THÔNG, P 9, Q. 3,
0913894876 629/10 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903306396 20/12K Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903807554 196 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0904259696 61 TRầN QUốC THảO, P 7, Q. 3,
0913802816 339/49 LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0939669275 TầNG4, 107E TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0913723533 178 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903902365 152 ĐIệN BIÊN PHủ, P 6, Q. 3,
0903952525 220/150/8 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903800205 145B NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0908217145 TầNG2, 51/15 CAO THắNG, P 3, Q. 3,
0903616727 232/15 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0903455862 TầNG2, 64 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0983781778 138 NGUYễN THIệN THUậT, P 3, Q. 3,
0908020527 6A Hồ XUÂN HƯƠNG, P 6, Q. 3,
0908284546 113/19/18 TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0913900192 267 ĐIệN BIÊN PHủ, P 7, Q. 3,
0903843293 112 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903806077 132 CAO THắNG, P 4, Q. 3,
0903700789 384/1 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0918454761 491/1 LÊ VĂN Sỹ, P 12, Q. 3,
0903984564 2/29 CAO THắNG, P 5, Q. 3,
0903842589 TầNG7, 180 LÝ CHÍNH THắNG, P 9, Q. 3,
0909142790 PHÒNG 608, TầNG6, 450 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903805514 125E NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0903814219 145B NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0903346538 46 LÝ THÁI Tổ, P 2, Q. 3,
0903678104 66 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903973987 270 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903935904 PHÒNG 202, TầNG2, 180-182 LÝ CHÍNH THắNG, P 9, Q. 3,
0903666250 127 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903830422 85 (10A) CƯ XÁ ĐÔ THÀNH,ĐƯờNG 1, P 4, Q. 3,
0903754840 292/4 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0913747290 70 TRầN QUốC TOảN, P 8, Q. 3,
0913901572 179 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0913807016 333/35A ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0918264203 115 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0983808515 145 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 5, Q. 3,
0908189000 TÒA NHÀ TCT, 107N TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0903918668 43 NGUYễN THị DIệU, P 6, Q. 3,
0903903416 PHÒNG F42, TầNG4, 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903173514 3 NGÔ THờI NHIệM, P 6, Q. 3,
0903710505 179 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903731185 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903183838 351 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903406696 391A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903039093 66 TRầN QUốC TOảN, P 8, Q. 3,
0903831022 53 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903917759 16/9 Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903931875 260A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0918294456 043 LÔ B, CHUNG CƯ NGUYễN THIệN THUậT,P 1, Q. 3,
0903641081 183B TRầN QUốC THảO, P 9, Q. 3,
0913603695 391A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0913750921 45 TRầN QUANG DIệU NốI DÀI, P 13, Q. 3,
0918010968 141/17 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0908302822 218BIS/1 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 6, Q. 3,
0913928734 2B Hồ XUÂN HƯƠNG, P 6, Q. 3,
0903921484 385/4 ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0903703463 55 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903859763 343 NGUYễN THIệN THUậT, P 1, Q. 3,
0903847513 477 HAI BÀ TRƯNG, P 8, Q. 3,
0908445445 211A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903833481 144B LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903907566 200BIS LÝ CHÍNH THắNG, P 9, Q. 3,
0908603264 611/55 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0913922508 264K LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903906370 235 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0908669882 42 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0909257576 TÒA NHÀ ESTAR, 147-149 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0982906590 19 NGUYễN HIềN, P 4, Q. 3,
0913917089 348 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903841320 9 ĐƯờNG 1, P 4, Q. 3,
0903626799 494 NGUYễN THị MINH KHAI, P 2, Q. 3,
0903035277 59 CAO THắNG, P 3, Q. 3,
0903923270 179 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903843572 611/6 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0903918361 205 NGUYễN THIệN THUậT, P 1, Q. 3,
0918283982 237 ĐIệN BIÊN PHủ, P 6, Q. 3,
0908285115 111 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0903873523 237/68 TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0903742127 449 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903726552 319 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903838598 78-80 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0913954955 462/1 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 11, Q. 3,
0903728941 105 VƯờN CHUốI, P 4, Q. 3,
0903828987 4 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903921974 282 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903807569 111 TRầN QUốC TOảN, P 7, Q. 3,
0903867598 TầNG5, TÒA NHÀ IDC, 163 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903883222 26 TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0908488489 194/41 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903726554 284/32 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903727614 TầNG3, 391A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903909423 34 TRƯƠNG QUYềN, P 6, Q. 3,
0913922823 40 TRƯƠNG QUYềN, P 6, Q. 3,
0904242424 TầNG3, CAO ỐC GREEN HOUSE, 62A PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0909623629 16/8 Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903808177 PHÒNG 502, TầNG5, TTÂM CÔNG NGHệ PHầN MềM TP. HCM, 123 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0918300909 15 NGUYễN HIềN, P 4, Q. 3,
0903615987 TầNG4, 456A NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0918032018 164E ĐIệN BIÊN PHủ, P 6, Q. 3,
0903759618 78-78A CAO THắNG, P 4, Q. 3,
0908819859 TầNG2, TÒA NHÀ GREEN STAR, 70 PHạM NGọC THạCH, Q. 3,
0903009821 237/76 TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0903722040 111D LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903611525 TầNG2, 186 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0908008324 386 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0913914599 308/1N CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903722380 436/69 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 11, Q. 3,
0903721467 50 NGUYễN VĂN MAI, P 8, Q. 3,
0908185013 18/161C2 TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0903813937 7/15 NGUYễN THị DIệU, P 6, Q. 3,
0903936467 359 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903977096 230 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903806336 274 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0909091308 235/4 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0913713588 20/16I Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0908042092 656/82 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 11, Q. 3,
0913771662 453/31 LÊ VĂN Sỹ, P 12, Q. 3,
0908898972 418A VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0918840401 333/2B ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0918563053 593 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0913968655 359 NGUYễN THIệN THUậT, P 1, Q. 3,
0913666692 181/1 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 5, Q. 3,
0913711347 660 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 3, Q. 3,
0989001054 441/21 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0983902234 441/21 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0913715361 351/60 LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0903660001 193D ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0908422567 52 CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, P 4, Q. 3,
0903380490 114 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 7, Q. 3,
0903616269 301 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903027579 PHÒNG 402, 3 NGUYễN SƠN HÀ, P 5, Q. 3,
0903324410 204 BIS PASTEUR, P 6, Q. 3,
0908008357 7/9 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903701779 454 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903952071 467/11-13 ĐIệN BIÊN PHủ, P 3, Q. 3,
0903838127 169/1 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0903825564 393 ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0913212343 380B ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903723663 74 CốNG HợP RạCH BÙNG BINH, P 9, Q. 3,
0913886501 415 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0908173068 611/46 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0903749370 127 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0913920035 25-31 NGÔ THờI NHIệM, P 6, Q. 3,
0913926725 PHÒNG F34, TầNG3, 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903906632 164C VÕ THị SÁU, P 8, Q. 3,
0903947854 424-48B NGUYễN THƯợNG HIềN, P 4, Q. 3,
0903917535 139/F1 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0983795579 194/29 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903388158 85 ĐƯờNG 1, P 4, Q. 3,
0903787685 6E1 NGÔ THờI NHIệM, P 7, Q. 3,
0908821899 260 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0903949496 57 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903703364 80 TRƯƠNG ĐịNH, P 9, Q. 3,
0903331155 259 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0908013579 59B LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0908002838 380/14A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903911987 46 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0913633456 309 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0983192194 192 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0903906129 575/22 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0989012256 54 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903827704 55D Hồ XUÂN HƯƠNG, P 6, Q. 3,
0903943202 182 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0913771632 315/1A LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0903759767 220/21/7 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0908039101 648/28 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 11, Q. 3,
0903903781 126 TÒA NHÀ ITAXA,NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0913777677 211 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903939687 290/2 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903807461 161B LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903843557 TầNG5, TÒA NHÀ IDC, 163 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903823599 361/6 LÔ 84,NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0903929250 TầNG4, TÒA NHÀ TCT, 107N TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0903756555 82C VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903903267 6 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0908329085 7 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0913716775 107/10 TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0918650447 31/3/7 LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0903187845 160 LÝ THÁI Tổ, P 1, Q. 3,
0903848666 278C ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903998883 386/43B LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903716397 TÒA NHÀ GREEN STAR, 70 PHạM NGọC THạCH, Q. 3,
0903404001 402/25 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903944446 281 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0938100383 443/8 LÊ VĂN Sỹ, P 12, Q. 3,
0908705167 190 TRầN QUốC THảO, P 7, Q. 3,
0903807378 196 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 6, Q. 3,
0909667714 386/16 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903702854 61A TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0903821142 19B NGUYễN THị DIệU, P 6, Q. 3,
0909336800 157-159 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0903624811 191 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0913923341 62 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903338077 238/2 PASTEUR, P 6, Q. 3,
0907271325 210 LÝ THÁI Tổ, P 1, Q. 3,
0903404488 194 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0903903730 186-186A CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903703569 64 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903848643 29 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0908023749 PHÒNG 6A, CAO ỐC GREEN HOUSE, 62A PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903999346 243 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903670737 491/4 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903785207 PHÒNG 212-213, TTÂM CÔNG NGHệ PHầN MềM TP. HCM, 123 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903888144 80A LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903904640 61 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0903836336 59 TRầN QUốC THảO, P 7, Q. 3,
0903668867 2/1C CAO THắNG, P 5, Q. 3,
0903972038 283/1 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903728283 35 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903644184 24 TRƯƠNG QUYềN, P 6, Q. 3,
0903979050 266-268 NGUYễN THIệN THUậT, P 3, Q. 3,
0913908520 75 NGUYễN SƠN HÀ, P 5, Q. 3,
0913792699 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903729753 90C TRầN QUốC TOảN, P 8, Q. 3,
0903822466 129BIS LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0913158257 234 NGUYễN THƯợNG HIềN, P 4, Q. 3,
0908559933 370 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0913913419 36 HUỳNH TịNH CủA, P 8, Q. 3,
0903828112 290/15 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903837429 PHÒNG E.14, 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903739343 33 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903707839 64 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903802359 239/A21 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 4, Q. 3,
0903637208 23B TRầN QUANG DIệU, P 13, Q. 3,
0903901806 130 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0918373835 355 ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0903833503 21/20 NGUYễN THIệN THUậT, P 2, Q. 3,
0903903432 146/19 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903049000 PHÒNG E42, TầNG4, 40 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0982355977 157B TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0903901687 350 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903918956 TÒA NHÀ THIÊN SƠN, 5 NGUYễN GIA THIềU, P 6, Q. 3,
0903912509 25B CƯ XÁ ĐÔ THÀNH,NGUYễN HIềN, P 4, Q. 3,
0913186677 47B BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0903955345 300 ĐIệN BIÊN PHủ, P 7, Q. 3,
0903836274 TầNG2, TÒA NHÀ THIÊN SƠN, 5 NGUYễN GIA THIềU, P 6, Q. 3,
0913803551 TầNG2, 19 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903812996 116 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903915487 278 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0903684243 372/25 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903947784 TÒA NHÀ LOYAL, 151-151BIS VÕ THị SÁU, P 6, Q. 3,
0909020503 228 LÝ CHÍNH THắNG, P 9, Q. 3,
0903811789 110 CƯ XÁ TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0903654092 262A ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903750511 146 NGUYễN PHÚC NGUYÊN, P 9, Q. 3,
0908611099 61A TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0903812443 200 PASTEUR, P 6, Q. 3,
0903828316 16/9 Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903919499 TÒA NHÀ GREEN STAR, 70 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0908185060 175 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0903769602 292/10 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903843450 399/39 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0908283713 53 TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0908474848 TầNG7, 63 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903803515 36 BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0919691646 292/34 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903720373 297 NGUYễN THIệN THUậT, P 1, Q. 3,
0903912193 17 NGUYễN GIA THIềU, P 6, Q. 3,
0903712827 146 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0903955910 263/14 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0903921258 TầNG9, TÒA NHÀ IDC, 163 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903820453 351/56 LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0913748723 64 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903837746 173 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0903906509 425/14 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0903808090 72/17 TRầN QUốC TOảN, P 8, Q. 3,
0903874240 278 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0903888972 220/150/16 LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0913870699 175 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0913909988 286 CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0918089593 448 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903982626 TầNG8, TÒA NHÀ IDC, 163 HAI BÀ TRƯNG, P 6, Q. 3,
0907816868 59 ĐƯờNG 3,CƯ XÁ ĐÔ THÀNH, P 4, Q. 3,
0903805656 10 TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0903006888 219 ĐIệN BIÊN PHủ, P 6, Q. 3,
0903921016 181 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 6, Q. 3,
0902709090 257 ĐIệN BIÊN PHủ, P 7, Q. 3,
0903142568 397 ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0903303549 004 CHUNG CƯ TRầN QUốC THảO,P 9, Q. 3,
0903322814 69/15 CAO THắNG, P 3, Q. 3,
0903332382 TầNG7, 126 TÒA NHÀ ITAXA,NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0903367244 8K TRầN QUANG DIệU, P 13, Q. 3,
0903389900 TầNG4, 63 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903601996 635 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903627792 364 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 4, Q. 3,
0903635470 92/9 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0903643698 285/6 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903665825 16 LÊ QUÝ ĐÔN, P 6, Q. 3,
0903682599 441/41 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0903700148 171 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0903700444 37 LÊ QUÝ ĐÔN, P 7, Q. 3,
0903702768 185 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903709364 130 NGUYễN THị MINH KHAI, P 6, Q. 3,
0903712737 118/57BIS TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0903719189 306/27 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903721555 158A VÕ THị SÁU, P 8, Q. 3,
0903728871 23 TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0903734964 536 NGUYễN THị MINH KHAI, P 2, Q. 3,
0903753497 152MBIS LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0903757224 151 TRƯƠNG ĐịNH, P 9, Q. 3,
0903777280 72/7B TRầN QUốC TOảN, P 8, Q. 3,
0903783654 7/1B Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903800274 416 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0903800340 459C NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0903809537 PHÒNG 11, TầNG2, 40 LÔ D,BÀ HUYệN THANH QUAN, P 6, Q. 3,
0903814444 5 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0903814699 6B NGUYễN THIệN THUậT, P 2, Q. 3,
0903817493 518A NGUYễN THị MINH KHAI, P 2, Q. 3,
0903819249 416/23 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 4, Q. 3,
0903819266 36 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0903826799 186A LÝ THÁI Tổ, P 1, Q. 3,
0903829017 241C CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 4, Q. 3,
0903841027 64 TRƯƠNG ĐịNH, P 7, Q. 3,
0903903717 543 ĐIệN BIÊN PHủ, P 3, Q. 3,
0903910229 62/135/13 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903912670 21 LÝ CHÍNH THắNG, P 8, Q. 3,
0903913384 136E CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0903914425 117-119 PASTEUR, P 6, Q. 3,
0903914441 159/61BIS TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0903917308 TÒA NHÀ PHOENIX, 13BIS Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0903918068 543/69 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903925330 6 TRƯƠNG ĐịNH, P 6, Q. 3,
0903926068 386/5I LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0903936314 37B NGUYễN THÔNG, P 7, Q. 3,
0903945495 354 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0903951596 475/31 HAI BÀ TRƯNG, P 8, Q. 3,
0903957239 487B NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 2, Q. 3,
0903985767 315/6D LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0903996658 219 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0906699745 490/47A LÊ VĂN Sỹ, P 14, Q. 3,
0907344551 422 NGUYễN THị MINH KHAI, P 5, Q. 3,
0907416250 63 TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0908120157 473A VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0908125654 174/107/7 NGUYễN THIệN THUậT, P 3, Q. 3,
0908150636 24/8 PHạM NGọC THạCH, P 6, Q. 3,
0908184822 7 TRầN QUốC THảO, P 6, Q. 3,
0908248142 189 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0908258545 351/30C LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0908273031 158 LÝ THÁI Tổ, P 1, Q. 3,
0908274634 212/103/18 NGUYễN THIệN THUậT, P 3, Q. 3,
0908338888 8 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0908353536 55 CốNG HợP RạCH BÙNG BINH, P 9, Q. 3,
0908370164 225/21 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 5, Q. 3,
0908377974 158 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0908416687 232 NGUYễN THƯợNG HIềN, P 4, Q. 3,
0908504955 481 ĐIệN BIÊN PHủ, P 3, Q. 3,
0908582377 18/50 TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0908920299 115 KHÁNH HộI, P 4, Q. 3,
0909090980 561 ĐIệN BIÊN PHủ, P 1, Q. 3,
0909440006 113/28B TRầN VĂN ĐANG, P 9, Q. 3,
0909749512 14 TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0909771556 177A TRầN VĂN ĐANG, P 11, Q. 3,
0938438904 18/2B TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0983463983 58E CAO THắNG, P 5, Q. 3,
0983759439 80/21 TRầN QUANG DIệU, P 14, Q. 3,
0983998588 199 VÕ THị SÁU, P 7, Q. 3,
0986275788 424/2 NGUYễN THƯợNG HIềN, P 4, Q. 3,
0988579548 692 NGUYễN ĐÌNH CHIểU, P 3, Q. 3,
0988660240 355/5 VƯờN CHUốI, P 4, Q. 3,
0989009227 290/20 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 8, Q. 3,
0913127385 61 VÕ VĂN TầN, P 6, Q. 3,
0913643347 82 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0913713943 391 ANH  Kỳ KHởI NGHĨA, P 7, Q. 3,
0913722391 373/4 ĐIệN BIÊN PHủ, P 4, Q. 3,
0913803080 246E PASTEUR, P 8, Q. 3,
0913803959 533 ĐIệN BIÊN PHủ, P 3, Q. 3,
0913809718 21 TÚ XƯƠNG, P 7, Q. 3,
0913878823 280/2D CÁCH MạNG THÁNG TÁM, P 10, Q. 3,
0913919747 149 LÝ CHÍNH THắNG, P 7, Q. 3,
0913923281 194/37 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0913924855 56 NGUYễN THÔNG, P 9, Q. 3,
0913927227 14/2A Kỳ ĐồNG, P 9, Q. 3,
0916666313 172 VÕ VĂN TầN, P 5, Q. 3,
0918042472 93 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0918331819 42 BÀN Cờ, P 3, Q. 3,
0918381138 27B LÊ VĂN Sỹ, P 13, Q. 3,
0918923706 98A RạCH BÙNG BINH,P 9, Q. 3,
0903714528 13.5B CHUNG CƯ LÊ VĂN Sỹ,P 12, Q. 3,