Apt For Rent căn hộ novaland quận 4 can ho novaland q2

Tag Archives: thủ tướng chính phủ

Ban hành Nghị định 25, gỡ một nút thắt lớn cho BĐS

Ban hành Nghị định 25, gỡ một nút thắt lớn cho bất động sản  - kli 1582894998631309380751 crop 15828950244942044088240 310x165 - Ban hành Nghị định 25, gỡ một nút thắt lớn cho BĐS

Ngày 28/2/2020, Thủ tướng CP đã ký ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-Cổ phần, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-Cổ phần với nhiều điểm mới, trong đó quy định: việc giao …

Read More »